kustpolderbanner_10.jpg

LOGO Vogelbescherming CLEAN

 

 

Trekvogels te makkelijke zondebok voor vogelgriep
zaterdag 22 november 2014
De vogelgriep is weer een hot item. En meteen verneemt men via de media hoe bepaalde personen en belangengroepen telkens weer proberen om de trekvogels de schuld te geven voor uitbraken van vogelgriep bij pluimveebedrijven. Het is nog helemaal niet aangetoond dat trekvogels de verspreiders zijn van het virus bij de recente uitbraken in bijvoorbeeld Nederland en Groot-Brittannië. Toch duikt dit in de discussie al op als een ‘feit’. Het is in het belang van iedereen om de verspreiding van vogelgriep goed uit te zoeken en niet enkel bij de nieuwe gevallen. Anders kunnen er ook nooit effectieve beschermende maatregelen worden genomen. Trekvogels zijn een makkelijke zondebok. Ze trekken de hele wereld rond en lijken de ideale kandidaat voor de rol van vogelgriepverspreider. Er wordt vaak voorbijgegaan aan andere mogelijkheden, zoals de mobiliteit van de mens en het in- en uitvoeren van gevogelte voor commerciële doeleinden. Er is vooral nog veel onduidelijk over de verspreiding van vogelgriep en de besmettingsroutes bij pluimveebedrijven. Vogelbescherming Vlaanderen vindt het trouwens verwonderlijk dat de vogeltentoonstelling in Affligem gewoon mocht doorgaan.
Lees meer...
 
Kustpolderstudiedag geeft krachtig signaal
maandag 17 november 2014
Afgelopen zaterdag waren ruim tweehonderd mensen aanwezig op de studiedag 'Poldergraslanden in de kijker' die plaatsvond in het Cultuurcentrum De Grote Post te Oostende. De tot aan de nok gevulde zaal en de aanwezigheid van verschillende beleidsmakers en mensen uit het groene middenveld zijn een grote opsteker voor de gezamenlijke campagne van Vogelbescherming Vlaanderen en haar werkgroep S.O.S. Kustpolders, de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) en Natuurpunt. De bescherming van de poldergraslanden staat ondubbelzinnig in het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019, het openbaar onderzoek rond de kaart van de Historisch Permanente Graslanden (HPG) is lopende en vorige week woensdag kregen we tijdens een onderhoud op het kabinet van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw nog te horen dat minister Schauvliege er een punt van wil maken. Wat de wetenschappers en andere polderdeskundigen zaterdag aan noodkreet over de poldergraslanden en met koppelingen naar klimaatveranderingen, ecosysteemdiensten en globale biodiversiteit lieten horen, zette de eisen van het 'Polderfront' kracht bij.
Lees meer...
 
Behoud poldergraslanden goed voor polderboer
dinsdag 11 november 2014

Idee 2006, een politieke partij uit Diksmuide die opgericht werd naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006, reageerde naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat op 13 oktober 2014 werd opgestart rond de poldergraslanden. S.O.S. Kustpolders werd gevraagd een paar zaken te verduidelijken. S.O.S. Kustpolders is een werkgroep van Vogelbescherming Vlaanderen die eind 2013 werd opgericht. Het openbaar onderzoek is bedoeld om iedereen die dat wil inspraak te geven en via dit proces ook mogelijk foute aanduidingen aan te geven zodat die kunnen aangepast worden in functie van de definitieve kaart. Raadslid Marc Deprez stelt dat het niet duidelijk is of tijdelijke graslanden terug ingezaaid kunnen worden. Peter Bossu, coördinator van S.O.S. Kustpolders: "Absoluut, dat kan want er staan in principe geen akkers, geen tijdelijke graslanden op de kaart die nu in openbaar onderzoek is. Er staan enkel historische graslanden op. Dat zijn gronden die al honderden jaren niet omgeploegd en/of opgevoerd werden." Idee 2006 verwijst naar een akkoord uit 2000. Ja, er was ooit zo’n akkoord: geen grote uitbreiding van het natuurreservaat in Stuivekenskerke meer, wél het behoud van de historische poldergraslanden en de bescherming van de Waleweiden.

Lees meer...
 
Meer kaki en verstoring in veld en bos
dinsdag 14 oktober 2014

Morgen begint het 'feest' pas echt voor de Vlaamse jagers. Dan gaat de jacht op de fazant open. Onlosmakelijk hiermee verbonden is het alom bekende fenomeen van grote aantallen fazanten die enkele dagen of weken (soms ook wel uren) vóór de opening van de jacht – uit het niets – opduiken in bos en veld. Het gaat hoofdzakelijk om jonge dieren die in gevangenschap werden gefokt en clandestien in de jachtgebieden werden uitgezet. Door middel van het uitzetten trachten jagers het aantal jachtdieren te vergroten; hun oogst is dan niet afhankelijk van het broedsucces. Het uitzetten verhoogt de draagkracht van de biotoop echter niet, zodat in de winter niet meer individuen kunnen overleven dan voorheen. De broedpopulatie neemt dus niet toe. Het gaat hier dus enkel om het plezier van het afschot. Met natuur- of wildbeheer heeft deze vorm van jacht niets van doen. Het uitzetten van wild is nochtans verboden door het Jachtdecreet van 24 juli 1991. Volgens Vogelbescherming Vlaanderen wordt dit verbod uitgehold door een achterpoortje in het 'Jachtvoorwaardenbesluit': fazantenbroedsels die bedreigd worden door landbouwwerkzaamheden kunnen door jagers geraapt worden, kunstmatig uitgebroed en de jongen uiterlijk op 31 juli vrijgelaten in het jachtterrein waar de eieren werden geraapt ...

Lees meer...
 
pb-archief