vogelbescherming banner 700x210

 

 

West-Vlaamse Open Vld-ers teruggefloten
woensdag 14 januari 2015

Gisteren berichtte Vogelbescherming Vlaanderen via haar nieuwsbrief 'Graslandkrant' over het feit dat twee West-Vlaamse parlementsleden van Open Vld zich – ondanks het Vlaams regeerakkoord – openlijk verzetten tegen de bescherming van de historisch permanente graslanden in de kustpolders. Gisteren eisten N-VA en Sp.a in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement duidelijkheid van Vlaams minister van Landbouw en Natuur Joke Schauvliege. Uit de antwoorden van de minister blijkt dat het beschermd statuut sowieso op komst is want ze verzekerde dat de definitieve inventaris van historisch permanente graslanden nog vóór de zomer klaar zal zijn. Mercedes Van Volcem en Francesco Vanderjeugd onderschreven deze week echter het protest van plaatselijke landbouwers tegen de maatregel. Wilfried Vandaele van N-VA en John Crombez van Sp.a vroegen gisteren opheldering. “De bescherming staat in het Vlaams regeerakkoord, ik zou graag hebben dat Mercedes Van Volcem en Francesco Vanderjeugd dat eens grondig lezen”, aldus Vandaele. Volgens Crombez en Vandaele worden er voortdurend graslanden gescheurd in afwachting van een definitieve bescherming.

Lees meer...
 
Open Vld breekt woord inzake kustpolders
dinsdag 13 januari 2015

Met ontsteltenis heeft 'S.O.S. Kustpolders' (een werkgroep van Vogelbescherming Vlaanderen) kennis genomen van de uitspraken van een aantal West-Vlaamse parlementsleden van Open Vld (met name Mercedes Van Volcem en Francesco Vanderjeugd) die tegen de bescherming van de historisch permanente poldergraslanden ingaan. Op een persbijeenkomst gisteren in Diksmuide braken ze hiermee met het regeerakkoord van de Vlaamse regering. Ondanks een uitgestoken hand en eerdere positieve gesprekken met vertegenwoordigers van de Open Vld-fractie in het Vlaams Parlement kreeg 'S.O.S. Kustpolders' de kans niet om in dialoog te gaan en de onwaarheden die gisteren verkondigd werden te weerleggen. In de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement zijn er straks alvast tussenkomsten van N-VA en Sp.a over de dubieuze houding van Open Vld. Steunen de ministers het West-Vlaamse standpunt, dan breken ze met het regeerakkoord.

Lees meer...
 
Vogelbescherming Vlaanderen eert Leo Tindemans
zaterdag 03 januari 2015

Met het overlijden van Leo Tindemans op 26 december 2014 verliest vogelliefhebbend Vlaanderen een erg belangrijk politicus. Zijn politieke carrière werd reeds uitvoerig belicht in de Belgische media. Waar echter nauwelijks aandacht aan werd geschonken, is zijn historische beslissing als toenmalig minister van Landbouw en Middenstand om de vogelvangst in België af te schaffen. Op 20 juli 1972 werd te Brussel immers het Koninklijk Besluit betreffende de bescherming van vogels goedgekeurd. Artikel 3 van dat besluit luidde als volgt: "Het is te allen tijde en om het even waar verboden de vogels bedoeld in artikel 1, evenals hun eieren, jongen en pluimen, te vangen, te doden of te verdelgen, te vervoeren, door te voeren en, zelfs tijdelijk, in of uit te voeren. Het is eveneens verboden nesten van de vogels bedoeld in artikel 1 te verstoren, weg te nemen of te vernietigen." Het besluit was van toepassing op alle in de Beneluxlanden in het wild levende vogelsoorten, met inbegrip van alle bestaande ondersoorten, rassen of variëteiten van deze soorten, ongeacht of de vogels levend, dood of opgezet zijn (artikel 1). Als politicus moest je daarvoor in die tijd heel veel politieke moed hebben.

Lees meer...
 
1.600 bezwaarschriften om de poldergraslanden te redden
vrijdag 12 december 2014

Het openbaar onderzoek naar de wetenschappelijke kaart van de poldergraslanden is afgelopen. De voorbije zestig dagen hebben meer dan 1.600 burgers een bezwaarschrift ingediend. S.O.S. Kustpolders (werkgroep van Vogelbescherming Vlaanderen), Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie hadden daartoe opgeroepen. Op die manier willen de verenigingen ervoor zorgen dat elk poldergrasland wettelijk beschermd wordt. De poldergraslanden of ‘historisch permanente graslanden’ zijn een eeuwenoud landschap in de kuststreek. Ze herbergen een schat aan zeldzame planten en dieren en vormen als uniek erfgoed een grote aantrekkingspool voor toeristen. Bovendien vervullen ze een grote rol in de waterveiligheid aan de kust. Maar de laatste jaren zijn ze in versneld tempo aan het verdwijnen. Ze worden omgeploegd (gescheurd) en omgezet naar akkers of bebouwing. Die trend kan gekeerd worden. De voorbije zestig dagen organiseerde de Vlaamse regering een openbaar onderzoek over een wetenschappelijke kaart van de laatste 12.000 ha poldergrasland.

Lees meer...
 
pb-archief