kustpolderbanner_10.jpg

LOGO Vogelbescherming CLEAN

 

 

Meer kaki en verstoring in veld en bos
dinsdag 14 oktober 2014

Morgen begint het 'feest' pas echt voor de Vlaamse jagers. Dan gaat de jacht op de fazant open. Onlosmakelijk hiermee verbonden is het alom bekende fenomeen van grote aantallen fazanten die enkele dagen of weken (soms ook wel uren) vóór de opening van de jacht – uit het niets – opduiken in bos en veld. Het gaat hoofdzakelijk om jonge dieren die in gevangenschap werden gefokt en clandestien in de jachtgebieden werden uitgezet. Door middel van het uitzetten trachten jagers het aantal jachtdieren te vergroten; hun oogst is dan niet afhankelijk van het broedsucces. Het uitzetten verhoogt de draagkracht van de biotoop echter niet, zodat in de winter niet meer individuen kunnen overleven dan voorheen. De broedpopulatie neemt dus niet toe. Het gaat hier dus enkel om het plezier van het afschot. Met natuur- of wildbeheer heeft deze vorm van jacht niets van doen. Het uitzetten van wild is nochtans verboden door het Jachtdecreet van 24 juli 1991. Volgens Vogelbescherming Vlaanderen wordt dit verbod uitgehold door een achterpoortje in het 'Jachtvoorwaardenbesluit': fazantenbroedsels die bedreigd worden door landbouwwerkzaamheden kunnen door jagers geraapt worden, kunstmatig uitgebroed en de jongen uiterlijk op 31 juli vrijgelaten in het jachtterrein waar de eieren werden geraapt ...

Lees meer...
 
Waddenzee wordt bedreigd
donderdag 09 oktober 2014

Duizenden mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Waddenvereniging en andere organisaties – waaronder Vogelbescherming Vlaanderen – om K+S te laten weten dat hun zoutwinningsbeleid niet meer van deze tijd is. In een open brief plus verjaardagstaart spreken zij het bedrijf op de dag van zijn 125ste verjaardag hier op aan. Het grote Duitse bedrijf K+S is eigenaar van Frisia Zout BV, het bedrijf dat zout wil winnen onder het Werelderfgoed Waddenzee. Die winning brengt grote risico's met zich mee voor vogels die afhankelijk zijn van wadplaten die door de zoutwinning mogelijk zouden kunnen verdwijnen. Daarnaast vergroot de winning erosie bij tal van plekken langs de kust. Ondertussen wordt er in Duitsland zout geloosd in een rivier en in de Waddenzee, als afvalproduct. Mensen reageren verontwaardigd dat zout wordt gewonnen onder een natuurgebied van wereldklasse, terwijl ergens anders een milieuprobleem wordt gecreëerd.

Lees meer...
 
Poldergraslanden in crisis, maar Vlaamse regering handelt kordaat
vrijdag 26 september 2014

Poldergraslanden zijn eeuwenoude natuurparels aan onze kust. Ze werden door onze voorouders, meer dan duizend jaar geleden, gewonnen op de zee. Landbouw, ontginning en ecologie kregen de tijd om samen op te groeien tot één van de rijkste landschappen van ons land, zelfs van Europa, en dit tot de tweede helft van de 20ste eeuw. De laatste 50 jaar verdwijnen deze unieke landschappen in versneld tempo. Sinds 2005 ging minstens 200 hectare van deze historisch permanente graslanden op de schop door omzetting naar o.a. (maïs-)akkers omdat niet alle poldergraslanden wettelijk beschermd zijn. Daarom is het vandaag een belangrijke dag voor de poldergraslanden: de Vlaamse regering besliste immers om de wetenschappelijke kaart van de poldergraslanden voorlopig vast te stellen. Op deze kaart staat 12.000 hectare poldergrasland geïnventariseerd. Hiermee geeft de Vlaamse regering het startsein voor het openbaar onderzoek over deze kaart. Dat zal resulteren in een kaart met een wettelijk statuut en de nodige bescherming. Het dossier van de Wale- en Schoreweiden (Diksmuide-Middelkerke) is een voorbeeld van een poldergraslandencomplex waarin alle percelen beschermd moeten worden en niet enkel de percelen die nu al beschermd zijn door de bestaande natuurwetgeving. De minister-president van de Vlaamse regering Geert Bourgeois is zijn belofte m.b.t. de kustpolders nagekomen.

Lees meer...
 
Meeuwenbestendige vuilniszak
dinsdag 23 september 2014

De populatie dakbroedende stadsmeeuwen neemt almaar toe in Oostende en de andere kustgemeenten. De voorbije broedperiode en zomer hebben aangetoond dat alle nepmaatregelen van het stadsbestuur zijn mislukt. De partij Groen en Vogelbescherming Vlaanderen hameren al jaren op fundamentele oplossingen en stellen vandaag een herbruikbare en meeuwenbestendige vuilniszak voor, zoals die ook in Cornwall (UK) wordt gebruikt. Voor het zoveelste jaar op rij slaagde de stad Oostende er niet in om de overlast binnen de perken te houden. Het huidige broedseizoen is zo goed als afgerond en dus is er nu tijd tot de volgende broedperiode om oplossingen voor te bereiden die wél werken. Door de groeiende populatie stadsmeeuwen ondervinden steeds meer inwoners de overlast. Het tafereel van opengereten vuilniszakken op voetpad en straten is een schande voor Oostende, luidt het. Bovendien wordt de stadspopulatie jaarlijks groter. Studies spreken over een gemiddelde aangroei van 17% stadsmeeuwen per jaar. Oorzaak daarvan is de aanwezigheid van allerlei onnatuurlijke voedselbronnen, zoals fragiele afvalzakken, slecht afgesloten containers en rondzwervend afval. Gekoppeld aan het natuurlijk broedgebied dat verdwijnt door bebouwing, zorgt dat voor een invasie van meeuwen in de stad.

Lees meer...
 
pb-archief