vogelbescherming banner 700x210

 

 

Slechtvalken in Sint-Niklaas broeden op vier eieren
vrijdag 17 april 2015

De slechtvalken die eind vorig jaar de speciaal voor hen geplaatste nestkast op de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in hartje Sint-Niklaas in gebruik namen, broeden momenteel op vier eieren. Dat hebben Vogelbescherming Vlaanderen en het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels (FIR) zopas vastgesteld. Meer nog, enkele eieren vertonen reeds scheurtjes zodat de jongen elk ogenblik kunnen uitkippen. Ter gelegenheid van de 'Dag van het Park' in 2014 werd een nestkast geplaatst op de zogenoemde 'promenade' van deze robuuste kerktoren, vlak onder het uurwerk, nadat het broedsel van het koppeltje mislukte. De kast is noordoost georiënteerd (gericht naar het NMBS-station dus) en is vanaf de begane grond nauwelijks te zien. Op verzoek van Vogelbescherming Vlaanderen heeft het Sint-Niklase College van Burgemeester en Schepenen beslist financieel te zullen instaan voor de plaatsing van twee webcams, één in de kast en één erbuiten met zicht op de invliegopening, zodat vanaf het broedseizoen 2016 elke computerbezitter de gebeurtenissen live kan volgen. De full HD-camera's zullen eind dit jaar worden geleverd en geplaatst door het West-Vlaamse bedrijf 'Bascom'.

Lees meer...
 
Alweer historisch permanent grasland vernietigd
woensdag 15 april 2015

S.O.S. Kustpolders (een werkgroep van Vogelbescherming Vlaanderen) trekt aan de alarmbel. Volgens coördinator Peter Bossu heeft men immers weet van verschillende historisch permanente poldergraslanden die zeer recent gescheurd (omgeploegd) en opgevoerd werden. Op tal van plaatsen in de kustpolders liggen ook grote hopen aarde die de komende dagen zullen uitgevoerd worden om sommige percelen op te hogen. S.O.S. Kustpolders meent dat dit geen goede zaak is voor de aanpalende buren én voor de algemene waterveiligheid en -berging. Zo heeft de stad Diksmuide alweer een vergunning afgeleverd om een polderweide aan de Oude Zeedijk te Lampernisse te laten opvoeren. Zeer provocerend naar S.O.S. Kustpolders toe omdat deze weide slechts tien meter buiten het beschermde weidegebied van Lampernisse ligt. Het nog steeds afleveren van vergunningen om niet beschermde poldergraslanden op te hogen, gaat in tegen alle kennis en gezonde logica. De vergunning die Diksmuide afleverde voor een weide aan de Oude Zeedijk zorgde er intussen voor dat de voorbije weken honderden vrachtwagens aarde hebben aangevoerd om de betrokken percelen op te hogen.

Lees meer...
 
Voorlopige resultaten Mussentelweekend
maandag 13 april 2015

Mede dankzij de volledig vernieuwde mussenwebsite van Vogelbescherming Vlaanderen en de mogelijkheid om snel en eenvoudig telgegevens online door te geven via een digitaal formulier, is het Mussentelweekend van 11 en 12 april 2015 een goede editie geworden. En wellicht speelde ook het aangename lenteweer een rol van betekenis. Op zondagavond 17:00 uur stuurden reeds 1.732 tellers hun gegevens door. Zo'n 19% van de deelnemers liet Vogelbescherming Vlaanderen weten géén huismussen gehoord of gezien te hebben. Dit wil echter niet zeggen dat op 81% van de plaatsen effectief huismussen aanwezig waren/zijn. Mensen zijn immers sneller geneigd aan het onderzoek mee te werken als ze wél degelijk huismussen kunnen tellen dan wanneer ze er geen enkele kunnen noteren. Op 45% van de plaatsen waar kolonies gemeld werden, bestaat de kolonie uit minder dan vijf koppels. Dit zijn zeer kwetsbare kolonies. Slechts 3% van de getelde kolonies bestaat uit meer dan dertig koppels. Dat zijn uitermate gezonde kolonies. Mensen die bijvoorbeeld omwille van vakantie niet konden tellen, kunnen hun gegevens nog doorsturen tot en met vrijdag 17 april aanstaande. Vogelbescherming Vlaanderen dankt alvast iedereen die het voorbije weekend moeite heeft gedaan om aan het telweekend deel te nemen.

Lees meer...
 
Zomertortel en kwartel grote verliezers op Malta
maandag 13 april 2015

De zomertortel en de kwartel zijn als trekvogels de grootste verliezers van het referendum dat op zaterdag 11 april 2015 plaatsvond op het Zuid-Europese eiland Malta. Voor het eerst in 150 jaar konden de inwoners van deze eilandenarchipel zich uitspreken voor of tegen de lentejacht op beide soorten. De omstreden voorjaarsjacht is er sinds 2010 legaal als gevolg van een afwijking op de Europese Vogelrichtlijn uit 1979 die Malta bij Europa had afgedwongen. De uitslag van de volksraadpleging is uitgedraaid op een nipte winst voor de jachtlobby. In totaal brachten 250.648 Maltezen een geldige stem uit: 124.214 stemden voor de afschaffing van de lentejacht terwijl 126.434 voor het behoud van deze controversiële jachtvorm stemden. Dat is een verschil van slechts 2220 stemmen. Zo’n 170.000 inwoners van Malta namen niet deel aan het referendum. Malta is dus een diep verdeeld land als het over de vogeljacht gaat. Vogelbescherming Vlaanderen is bijzonder teleurgesteld en noemt dit referendum een gemiste kans. Zowel kwartel als zomertortel doet het als broedvogel bijzonder slecht in Europa. Alleen al de zomertortel vertoonde de laatste dertig jaar een afname van meer dan 70%.

Lees meer...
 
pb-archief