vogelbescherming banner 700x210

 

 

Grondwettelijk Hof geeft Vogelbescherming gelijk
vrijdag 22 januari 2016

Het Grondwettelijk Hof heeft Vogelbescherming Vlaanderen gisteren gelijk gegeven naar aanleiding van een zogenoemde 'prejudiciële vraag' die een rechter aan het Hof had gesteld. Hoewel heel wat rechters haar een schadevergoeding voor ecologische schade toekennen die in redelijke verhouding staat met de gevolgen van de illegaal gepleegde feiten, wordt een dergelijke schadevordering nog al te vaak herleid tot één symbolische euro. Dit was volgens juristen ongrondwettig omdat het afbreuk doet aan het recht van eenieder op een volledige schadevergoeding. Vogelbescherming Vlaanderen stelt zich doorgaans burgerlijke partij in belangwekkende strafzaken: vogelvangst, roofvogelzwendel, jachtdelicten, de opzettelijke vergiftiging van vogels en andere wilde dieren en dergelijke meer. Daarmee beoogt de vereniging haar doelstellingen af te dwingen: het beschermen van de fauna en haar leefgebieden. Als schade wordt toegebracht aan de natuurwaarden waarvan Vogelbescherming Vlaanderen de bescherming nastreeft, dan wordt ze gehinderd in de realisatie van haar doelstellingen. Dit veroorzaakt voor haar een ‘morele schade’. Vogelbescherming Vlaanderen heeft er altijd op gehamerd dat de schadevergoeding in redelijke verhouding moet staan met de ernst/omvang van de toegebrachte ecologische schade.

Lees meer...
 
Vlaamse regering verklaart zes vogels vogelvrij
woensdag 20 januari 2016

Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt betreuren de beslissing van de Vlaamse regering om spreeuw, kraai, kauw, ekster, gaai en overzomerende brandganzen vogelvrij te verklaren. Nochtans zijn deze vogels beschermd door de Europese Vogelrichtlijn. Een drastische maatregel als bestrijding moet gestoeld zijn op wetenschappelijke gegevens, moet schade aan bijvoorbeeld gewassen effectief helpen vermijden en mag geen impact hebben op andere soorten. Met deze beslissing is aan geen van die voorwaarden voldaan. Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt vragen dat de beslissing drastisch wordt bijgestuurd. De Vlaamse regering keurde vorige week vrijdag wijzigingen goed aan het Soortenbesluit, de wettelijke basis van de bescherming van wilde dier- en plantensoorten in Vlaanderen. In Vlaanderen zijn bepaalde soorten zoals de bever, de egel en alle vleermuizen wettelijk beschermd. Ook alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. Ze mogen niet gedood worden en hun rustplaatsen mogen niet verstoord worden. Onder bepaalde voorwaarden, zoals om schade te voorkomen of in het kader van de volksgezondheid, kan de Vlaamse overheid een afwijking op dit verbod toestaan.

Lees meer...
 
De Vogel van het Jaar 2016 is ...
woensdag 16 december 2015

Ieder jaar nomineert Vogelbescherming Vlaanderen 12 vogelsoorten in het kader van de ‘Verkiezing van de Vogel van het Jaar’. Als genomineerden worden zowel bekende als minder bekende, algemene als zeldzame, kleurrijke als minder kleurrijke soorten gekozen. Telkens maken we onder de collega’s op het secretariaat een pronostiek. Welke vogel gaat deze verkiezing winnen? De pronostieken waren dit jaar heel verschillend. Iedere collega plaatste een andere soort op nummer één. We waren ervan overtuigd dat de strijd wel eens spannend zou kunnen worden. Alle soorten waren blijkbaar aan elkaar gewaagd. Niets bleek minder waar. Na exact 3206 stemmen was de uitkomst overweldigend voor één soort. Zou opnieuw een roofvogel winnen? Roofvogels doen het iedere keer bijzonder goed. Niet voor niets werden steenuil, bosuil, kerkuil en boomvalk reeds verkozen tot Vogel van het Jaar. Zeker met onze campagne ‘Alleen uilen kopen echte uilen’ blijven deze fascinerende vogels in de kijker staan. De havik was dus een zeer grote kanshebber. Met 434 stemmen behaalde hij maar net de derde plaats. Zeer nipt, want de kneu behaalde 433 stemmen. Slechts één stem verschil. De vrolijke rode borstveren en het dito kapje van de kneu lijken voor de kiezer dus even aantrekkelijk als de imposante gestalte van de havik.

Lees meer...
 
Starten met vogels voeren?
vrijdag 30 oktober 2015

Met de jaarlijks weerkerende slogan “Komt november in ‘t verschiet, vergeet dan onze vogels niet”  geeft Vogelbescherming Vlaanderen aan dat het vanaf nu oké is om te starten met het bijvoederen van de tuinvogels. Met een kwaliteitsvolle zadenmengeling, een overrijp stuk fruit (bv. appel of peer) of een portie gedroogde meelwormen doe je de vogels al een heel groot plezier. De weersomstandigheden spelen natuurlijk een rol. Vetrijke producten zijn pas noodzakelijk als het echt koud wordt. Sommige manieren van vogels voeren kunnen – weliswaar ongewild – de dood van jouw gevederde bezoekers veroorzaken. Vogelbescherming Vlaanderen raadt aan om geen vetbollen of pindanoten in plastic netjes te gebruiken. Soms raken vogels met hun pootjes verstrikt in de mazen van het netje. Ze sterven uiteindelijk van uitputting, stress of dorst. Hoewel het niet dagdagelijks voorkomt, is ieder slachtoffer er natuurlijk eentje te veel. Je kan dit noodlot heel gemakkelijk vermijden door op voorhand het netje te verwijderen. Op deze manier hoef je achteraf ook geen lege netjes te verzamelen. Als tweede optie kan je vetbollen of pindanoten zonder netje kopen en deze in een speciale silo leggen.

Lees meer...
 
pb-archief