Landschap_Voerstreek_01_ban.jpg

Ganzenvlucht 05 Banner 2013

 

 

Brugse rechter stuurt meeuwen wandelen
zaterdag 19 april 2014

De nestelmogelijkheden van 6.500 broedparen zilver- en kleine mantelmeeuwen in de Haven van Zeebrugge gaan nu toch op de schop. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge deed gisteren de beschikking van 20 maart 2014 verrassend teniet. Even recapituleren: op 20 maart verzocht Vogelbescherming Vlaanderen de Brugse rechter via een eenzijdig verzoekschrift de reeds opgestarte werken van de NV Verbrugge Terminals stil te leggen. Het verzoek werd ingewilligd waardoor het bedrijf ertoe werd verplicht de werken in uitvoering te schorsen. Het gaat om de bouw van twee grote loodsen (elk 20.790 m²) en twee parkings (respectievelijk 22.660 m² en 12.651 m²). Volgens Vogelbescherming Vlaanderen wast de kortgedingrechter 'Pontius Pilatus-gewijs' zijn handen in onschuld door de bal door te schuiven naar de inspectie. Via een juridische kronkelredenering komt de rechter tot het besluit dat Vogelbescherming Vlaanderen géén belang heeft bij de stedenbouwkundige inbreuken. Wat de inbreuken op het Soortenbesluit van 15 mei 2009 betreft, sluit de rechter zich aan bij de bedenkelijke visie van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) tijdens de vergunningsprocedure. Een mogelijke escalatie van het aantal dakbroedende meeuwen in de Vlaamse kustgemeenten is nu wel zeer reëel.

Lees meer...
 
Opnieuw huismussen tellen
vrijdag 18 april 2014

Via de gegevens van het jaarlijkse huismussentelweekend zet Vogelbescherming Vlaanderen in samenwerking met ABLLO haar lange-termijn-onderzoek verder. Dit jaar vindt het huismussentelweekend plaats op 26 en 27 april. We doen dan ook een warme oproep aan iedereen die een tuintje heeft – maar ook iedereen die in de stad woont – om ook dit jaar (opnieuw) mee te tellen. In 2012 werden de resultaten van tien jaar onderzoek vrijgegeven waaruit bleek dat de Vlaamse populatie huismussen steeds verder achteruit gaat. Dit is onder andere te wijten aan het verdwijnen van hun natuurlijke en artificiële nestgelegenheid. Die onder dakpannen bijvoorbeeld. Om niet alleen cijfers te tonen maar ook concrete oplossingen aan te reiken, ontwierp Vogelbescherming Vlaanderen eind 2013 drie verschillende nestkasten voor huismussen waarmee ze aan een proefproject van drie jaar is begonnen. De eerste resultaten kan je komen bekijken tijdens de Huismussentocht op 26 april. Maar bij een lange-termijn-onderzoek is het ook belangrijk om te blijven tellen.

Lees meer...
 
Minister Geens beloont S.O.S. Kustpolders
donderdag 10 april 2014

De federale minister van financiën Koen Geens maakte gisteren de laureaten bekend van de projectoproep 'Duurzame ontwikkeling', georganiseerd in het kader van de verdeling van subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2013. De minister wil de verdeling van subsidies van de Nationale Loterij transparanter maken. Er werden projectoproepen georganiseerd in het kader van drie thema's en dit voor een totaalbedrag van 5.260.000 euro. Voor de projectoproep 'Armoedebestrijding en sociale inclusie' werd 2.410.000 euro vrijgemaakt, voor de oproep 'Duurzame ontwikkeling' 1.900.000 euro en voor de oproep 'Milleniumdoelstellingen' 950.000 euro. Voor de projectoproep 'Duurzame ontwikkeling' werden maar liefst 125 projecten ingediend bij de Nationale Loterij waaruit de jury er uiteindelijk 44 selecteerde. Het project S.O.S. Kustpolders van Vogelbescherming Vlaanderen ontvangt een subsidie van 20.120 euro. Vogelbescherming Vlaanderen is bijzonder tevreden met deze steun omdat ze meteen ook erkenning geeft aan haar ambitieus project.

Lees meer...
 
Mus op huizenjacht ...
dinsdag 08 april 2014

Op 26 en 27 april 2014 organiseert Vogelbescherming Vlaanderen samen met ABLLO opnieuw het inmiddels traditionele Huismussentelweekend om de evolutie van het huismussenbestand op te volgen. Ondertussen blijven we niet stilzitten. Op dit ogenblik worden nieuwe ideeën die mogelijke oplossingen voor de Huismus kunnen bieden, uitgetest. Iedereen kent wellicht de houten mussenappartementen die als alternatief worden aangeboden voor de vele broedplaatsen die verdwijnen onder dakpannen en in oude gebouwen. In de praktijk blijken deze appartementen nauwelijks te worden aanvaard door Huismussen. Vogelbescherming Vlaanderen ontwikkelde daarom samen met ‘Vivara Natuurbeschermingsproducten’ een nieuw nestkastmodel voor Huismussen. Niet één maar drie verschillende prototypes werden afgelopen winter opgehangen op 22 verschillende locaties. Gedurende drie jaar worden ze gemonitord. Wij hopen natuurlijk dat de Huismussen hun voorkeur voor ten minste een van deze types zullen uiten. Het model dat het beste werkt, zal uiteindelijk in productie gaan.

Lees meer...
 
pb-archief