vogelbescherming banner 700x210

 

 

Hoe reageren vogels op een gedeeltelijke zonsverduistering?
maandag 16 maart 2015

Aanstaande vrijdag zal in de Benelux een gedeeltelijke zonsverduistering kunnen worden waargenomen. De maan komt dan tussen de zon en de aarde te staan. In ons land zal de zon voor 84 tot 85% bedekt zijn, vooral aan onze kust. Hoe meer naar het oosten, hoe minder uitgesproken de verduistering zal zijn. In Luxemburg bijvoorbeeld zal slechts 80% van de zon bedekt zijn. De meeste mensen zullen – uiteraard met behulp van een eclipsbrilletje – dit natuurfenomeen graag willen gadeslaan, maar daarvoor heb je een wolkeloze hemel nodig. De weersvoorspellingen voor vrijdag zien er echter niet zo best uit. Om het gedrag van wilde vogels op een gedeeltelijke zonsverduistering te bestuderen, hoeft het helemaal niet wolkeloos te zijn. Vogelbescherming Vlaanderen wil graag te weten komen hoe de in het wild levende vogels zullen reageren. De verduistering zet zich in omstreeks 09:30 uur, zal op haar toppunt zijn omstreeks 10:32 uur en is alweer voorbij omstreeks 11:47 uur. Ga op een locatie staan waar veel vogels zijn. Het is lente en dus zijn ze al druk bezig met zingen om enerzijds hun territorium af te bakenen en anderzijds een partner aan zich te binden.

Lees meer...
 
90 ton rattenvergif langs Vlaamse wegen
vrijdag 13 maart 2015

Overal waar je gaat langs Vlaamse wegen kom je ... rattenvergif tegen. Maar liefst 89.638 kg rattenvergif werd de voorbije vijf jaar door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) langs gewestwegen, waterlopen en parkings uitgelegd. Het vergif dat gemeenten ter beschikking stellen van hun inwoners is daarbij niet inbegrepen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege maakte deze cijfers bekend na een aantal schriftelijke parlementaire vragen van Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA). Vogelbescherming Vlaanderen is niet te spreken over deze duizelingwekkende hoeveelheid 'rodenticiden' die in het buitengebied wordt uitgelegd. Dit giftig lokaas is immers niet enkel giftig voor ratten en muizen maar ook voor andere in het wild levende dieren zoals vossen, marters, roofvogels en uilen, ook als deze predators jacht maken op vergiftigde ratten en muizen die door het gif zijn aangetast. Rodenticide heeft bovendien een uitgestelde werking, wat betekent dat aangetaste knaagdieren pas na vier tot veertien dagen sterven aan inwendige bloedingen.

Lees meer...
 
Zijn uilen in neonlicht kunst?
vrijdag 27 februari 2015

Vogelbescherming Vlaanderen is niet gelukkig met het feit dat kunstenaar Koen Vanmechelen elf levende oehoes gebruikt voor de expo 'Combat@CWRM' die nog tot april 2015 in Nieuwpoort te bezichtigen is. CWRM (Coming World Remember Me) is het beeldende kunstenproject van GoneWest, een vier jaar durend herdenkingsproject rond de Eerste Wereldoorlog in opdracht van Provincie West-Vlaanderen. De vzw Kunst en Koen Vanmechelen willen hiermee mensen samenbrengen om met een open geest na te denken over de kernthema’s van CWRM. Voor deze tentoonstelling selecteerde curator Jan Moeyaert werken van Koen Vanmechelen die diezelfde thema’s behandelen. Centraal werk op deze tentoonstelling is de monumentale bronzen sculptuur van drie bij twee meter 'Carried by Generations', die de kunstenaar speciaal voor deze expo maakte: een gigantisch ei in een met vogelpoten ineengevlochten nest. De vraag die Vogelbescherming Vlaanderen zich stelt is waarom de kunstenaar er oehoes heeft bijgeplaatst. De vogels bevinden zich in een onnatuurlijke omgeving (met permanent neonlicht) die niet in overeenstemming is met hun aard, hun fysiologische en ethologische behoeften.

Lees meer...
 
Fazantenkweker voor de rechter
vrijdag 06 februari 2015

Een gepensioneerde fazantenkweker uit het Oost-Vlaamse Sint-Laureins moet zich op 10 februari 2015 verantwoorden voor de correctionele rechtbank te Gent in verband met het illegaal kweken en verhandelen van duizenden fazanten met als doel ze in de natuur uit te zetten in functie van de jacht. Uit het strafdossier blijkt dat Eric B. (68) tussen 2011 en 2013 minstens 12.000 fazanten kweekte en ze tegen 12 euro per vogel aan jagers verkocht. Het uitzetten van fazanten ten behoeve van de jacht is echter verboden in Vlaanderen, maar gebeurt nog altijd op grote schaal. Het verbod kwam er in 2002 dankzij een arrest van de Raad van State nadat Vogelbescherming Vlaanderen daarvoor een procedure had ingeleid. Het Openbaar Ministerie vordert in deze zaak de verbeurdverklaring van een bedrag van 72.000 euro (vermogensvoordeel). Vogelbescherming Vlaanderen stelde zich begin 2014 burgerlijke partij en eist een morele schadevergoeding van € 3.000.

Lees meer...
 
pb-archief