vogelbescherming banner 700x210

 

 

Zijn uilen in neonlicht kunst?
vrijdag 27 februari 2015

Vogelbescherming Vlaanderen is niet gelukkig met het feit dat kunstenaar Koen Vanmechelen elf levende oehoes gebruikt voor de expo 'Combat@CWRM' die nog tot april 2015 in Nieuwpoort te bezichtigen is. CWRM (Coming World Remember Me) is het beeldende kunstenproject van GoneWest, een vier jaar durend herdenkingsproject rond de Eerste Wereldoorlog in opdracht van Provincie West-Vlaanderen. De vzw Kunst en Koen Vanmechelen willen hiermee mensen samenbrengen om met een open geest na te denken over de kernthema’s van CWRM. Voor deze tentoonstelling selecteerde curator Jan Moeyaert werken van Koen Vanmechelen die diezelfde thema’s behandelen. Centraal werk op deze tentoonstelling is de monumentale bronzen sculptuur van drie bij twee meter 'Carried by Generations', die de kunstenaar speciaal voor deze expo maakte: een gigantisch ei in een met vogelpoten ineengevlochten nest. De vraag die Vogelbescherming Vlaanderen zich stelt is waarom de kunstenaar er oehoes heeft bijgeplaatst. De vogels bevinden zich in een onnatuurlijke omgeving (met permanent neonlicht) die niet in overeenstemming is met hun aard, hun fysiologische en ethologische behoeften.

Lees meer...
 
Fazantenkweker voor de rechter
vrijdag 06 februari 2015

Een gepensioneerde fazantenkweker uit het Oost-Vlaamse Sint-Laureins moet zich op 10 februari 2015 verantwoorden voor de correctionele rechtbank te Gent in verband met het illegaal kweken en verhandelen van duizenden fazanten met als doel ze in de natuur uit te zetten in functie van de jacht. Uit het strafdossier blijkt dat Eric B. (68) tussen 2011 en 2013 minstens 12.000 fazanten kweekte en ze tegen 12 euro per vogel aan jagers verkocht. Het uitzetten van fazanten ten behoeve van de jacht is echter verboden in Vlaanderen, maar gebeurt nog altijd op grote schaal. Het verbod kwam er in 2002 dankzij een arrest van de Raad van State nadat Vogelbescherming Vlaanderen daarvoor een procedure had ingeleid. Het Openbaar Ministerie vordert in deze zaak de verbeurdverklaring van een bedrag van 72.000 euro (vermogensvoordeel). Vogelbescherming Vlaanderen stelde zich begin 2014 burgerlijke partij en eist een morele schadevergoeding van € 3.000.

Lees meer...
 
Houtduivenslachting heeft geen zin
maandag 26 januari 2015

Afgelopen zaterdag namen in de West-Vlaamse gemeente Staden vijftig jagers deel aan een zogenoemde 'Duivendag', georganiseerd door het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). Er werden naar verluidt 360 houtduiven naar de eeuwige jachtvelden geschoten. Vogelbescherming Vlaanderen schiet deze onzinnige jachtactiviteit resoluut af. De initiatiefnemers van deze jachtpartij – waaraan ook de plaatselijke N-VA-schepen voor Milieu, Landbouw en Platteland Nikolaas Bourgeois deelnam – hoopten hiermee de populatie van houtduiven in de hand te houden om zo de schade die ze aanbrengen aan groenten, fruit en granen te kunnen beperken. Vogelbescherming Vlaanderen is van mening dat het massale afschot van houtduiven geen enkele invloed heeft op de broedvogelpopulatie in Vlaanderen en dus ook niet op het beschermen van land- en tuinbouwgewassen tegen vraatschade later op het jaar. Het grote aantal houtduiven in het (landbouw)landschap in Vlaanderen is overigens door de landbouw zelf veroorzaakt via een overaanbod aan oogstresten van maïs.

Lees meer...
 
West-Vlaamse Open Vld-ers teruggefloten
woensdag 14 januari 2015

Gisteren berichtte Vogelbescherming Vlaanderen via haar nieuwsbrief 'Graslandkrant' over het feit dat twee West-Vlaamse parlementsleden van Open Vld zich – ondanks het Vlaams regeerakkoord – openlijk verzetten tegen de bescherming van de historisch permanente graslanden in de kustpolders. Gisteren eisten N-VA en Sp.a in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement duidelijkheid van Vlaams minister van Landbouw en Natuur Joke Schauvliege. Uit de antwoorden van de minister blijkt dat het beschermd statuut sowieso op komst is want ze verzekerde dat de definitieve inventaris van historisch permanente graslanden nog vóór de zomer klaar zal zijn. Mercedes Van Volcem en Francesco Vanderjeugd onderschreven deze week echter het protest van plaatselijke landbouwers tegen de maatregel. Wilfried Vandaele van N-VA en John Crombez van Sp.a vroegen gisteren opheldering. “De bescherming staat in het Vlaams regeerakkoord, ik zou graag hebben dat Mercedes Van Volcem en Francesco Vanderjeugd dat eens grondig lezen”, aldus Vandaele. Volgens Crombez en Vandaele worden er voortdurend graslanden gescheurd in afwachting van een definitieve bescherming.

Lees meer...
 
pb-archief