vogelbescherming banner 700x210

 

 

Morgen geen bijzondere jacht op de vos
donderdag 14 mei 2015

Het arrest van de Raad van State van 23 april 2015 dat artikel 7 van het Jachtopeningsbesluit en dus de regeling inzake de zogenoemde 'bijzondere jacht' op een aantal wildsoorten vernietigt, is gisteren in het Belgisch Staatsblad verschenen. Dit betekent dat deze omstreden jachtvorm buiten de gewone openingstijden niet kan plaatsvinden. Normaal gezien zou de bijzondere bejaging van de vos vanaf morgen mogelijk zijn tot en met 14 oktober om 'dreigende' schade aan eigendommen te voorkomen. Dus op een ogenblik dat er (nog) geen schade is. De reguliere en bijzondere jacht op vos heeft tot gevolg dat jaarlijks 1/3de van de vossenpopulatie wordt afgeschoten, wat niet als een verstandig gebruik van wildsoorten te catalogeren is. Bovendien leidt deze jacht niet tot een daling van de vossenpopulatie, maar tot een onnatuurlijke leeftijdsverhouding. Bovendien is de regeling van de vossenjacht niet gebaseerd op wetenschappelijke studies, doet het bijkomend bejagen van de vos afbreuk aan de biodiversiteit en wordt de verspreiding van de vossenlintworm in de hand gewerkt. Daarenboven is de bescherming van kippen tegen vossenpredatie enkel mogelijk op één manier: de beveiliging van de kippen garanderen door een veilig kippenhok of een omheining die aan een aantal kenmerken voldoet.

Lees meer...
 
Kustpolders: minister Schauvliege speelt met vuur
dinsdag 12 mei 2015

De strijd om de bescherming van de poldergraslanden wordt al meerdere decennia gevoerd. Politieke beloftes, studies en bijkomende onderzoeken in opdracht van opeenvolgende ministers stapelden zich op, maar ondertussen verloren we definitief vele honderden voetbalvelden aan poldernatuur. We waren dan ook bijzonder opgetogen dat de bescherming van de resterende historisch permanente graslanden opgenomen werd in het Regeerakkoord 2014-2019 en hadden ook grote verwachtingen. Dat minister Schauvliege snel initiatief nam om deze afspraak uit te voeren, was een beloftevolle start: op 12 september 2014 werd de procedure voor het openbaar onderzoek over de kaart van de poldergraslanden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Uit dat openbaar onderzoek bleek dat geen enkel bezwaar werd ingediend tegen de opname van 10.000 ha poldergrasland (= 4/5 van de percelen op de kaart). Ondanks de opname in het Regeerakkoord en de ondubbelzinnige duidelijkheid over 10.000 ha stellen we vandaag (12 mei 2015, de uiterste dag dat er conform de regeringsafspraken een beslissing moest vallen) vast dat er nog altijd geen beslissing is. N-VA en CD&V blijken duidelijk recht tegenover elkaar te staan in dit dossier en vooral de houding van Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege begint vervelend te worden. Het is hallucinant aan het worden dat een minister die bevoegd is voor natuur, rond een natuurdossier waar ze samen met haar partij een contract sloot in het Regeerakkoord, warm en koud blijft blazen.

Lees meer...
 
Slechtvalkjes in Sint-Niklaas geringd
donderdag 07 mei 2015

De drie jonge slechtvalkjes die drie weken geleden het levenslicht zagen in de nestkast op de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in hartje Sint-Niklaas werden deze ochtend geringd door een medewerker van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in het bijzijn van vertegenwoordigers van Vogelbescherming Vlaanderen en het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels (FIR). De jongen werden eveneens opgemeten en gewogen. Hun gewicht schommelde rond 750 gram. Aan de ene poot kregen ze een wetenschappelijke aluminium ring mee, aan de andere poot een kunststoffen ring met een tweedelige letter- en/of cijfercode. Met behulp van een telescoop of via webcams die opgesteld staan in of bij een nestkast, kan die code in de toekomst worden afgelezen en kunnen de jongen geïdentificeerd worden. Schepen van Natuur Wout De Meester woonde het ringen bij en was bijzonder enthousiast. Binnenkort zal hij Vogelbescherming Vlaanderen uitnodigen op een overleg in functie van de installatie van twee webcams op de toren, één in de nestkast zelf en een andere met zicht op de invliegopening van de kast. Vanaf het broedseizoen 2016 moet het dan mogelijk zijn om het doen en laten van deze slechtvalken te observeren zonder de vogels te storen. Dat kan dan via de PC bij jou thuis.

Lees meer...
 
In memoriam: Paul Vercauteren
dinsdag 05 mei 2015

Vogelkenner en natuurbeschermer Paul Vercauteren uit Sinaai is gisteravond op 71-jarige leeftijd overleden. Aanstaande donderdag zou hij 72 geworden zijn. Paul was als vogelringer aangesloten bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Hij kende de Wase en vooral Sinaaise avifauna als geen ander, wist op welk plekje welke vogel broedde en deed er alles aan om die vogels te beschermen. Maar hij zag ook hoe snel bepaalde vogelsoorten achteruit gingen en nooit meer tot broeden kwamen: zomertortel, wielewaal, grauwe gors, enz. Vogelbescherming Vlaanderen verliest een van haar belangrijkste pioniers. Maar Paul Vercauteren leeft verder in de ontelbare houten vogels die hij met de grootste zorg en precisie uit balsahout sneed. Er kroop enorm veel energie in die beeldjes. Vroeger werden de vogels uit de natuur geplukt en werden er opgezette exemplaren van gemaakt. Maar Paul beeldhouwde hen volledig van hout. De snavel, veren en kop werden afzonderlijk gemaakt. Het schilderwerk was moeilijker naargelang de kleurschakeringen van de vogel. Hij sculptuurde allerlei soorten, gaande van de goudhaan (de kleinste Europese vogel) tot de buizerd (een van de grootste roofvogels). Maar het waren steeds soorten die ook in Sinaai, Sint-Niklaas of toch in het Waasland voorkwamen.

Lees meer...
 
pb-archief