vogelbescherming banner 700x210

 

 

Starten met vogels voeren?
vrijdag 30 oktober 2015

Met de jaarlijks weerkerende slogan “Komt november in ‘t verschiet, vergeet dan onze vogels niet”  geeft Vogelbescherming Vlaanderen aan dat het vanaf nu oké is om te starten met het bijvoederen van de tuinvogels. Met een kwaliteitsvolle zadenmengeling, een overrijp stuk fruit (bv. appel of peer) of een portie gedroogde meelwormen doe je de vogels al een heel groot plezier. De weersomstandigheden spelen natuurlijk een rol. Vetrijke producten zijn pas noodzakelijk als het echt koud wordt. Sommige manieren van vogels voeren kunnen – weliswaar ongewild – de dood van jouw gevederde bezoekers veroorzaken. Vogelbescherming Vlaanderen raadt aan om geen vetbollen of pindanoten in plastic netjes te gebruiken. Soms raken vogels met hun pootjes verstrikt in de mazen van het netje. Ze sterven uiteindelijk van uitputting, stress of dorst. Hoewel het niet dagdagelijks voorkomt, is ieder slachtoffer er natuurlijk eentje te veel. Je kan dit noodlot heel gemakkelijk vermijden door op voorhand het netje te verwijderen. Op deze manier hoef je achteraf ook geen lege netjes te verzamelen. Als tweede optie kan je vetbollen of pindanoten zonder netje kopen en deze in een speciale silo leggen.

.
Lees meer...
 
Nieuwe thuis voor huismussenkolonie
dinsdag 20 oktober 2015

In 2012 namen enkele bewoners uit de Kattenberg te Borgerhout contact op met Vogelbescherming Vlaanderen. Achter een versleten reclamepaneel aan de gevel van een woning, broedde al jaren een kolonie huismussen. Het paneel werd verwijderd, enerzijds omdat het slordig oogde, anderzijds als voorbereiding op de bouw van een appartement. De bewoners waren bezorgd om de toekomst van 'hun' mussenkolonie. Zonder deze broedplaats zou de zoveelste mussenkolonie verdwijnen uit het straatbeeld. Vogelbescherming Vlaanderen nam contact op met de door Stad Antwerpen aangewezen projectontwikkelaar 'AG Vespa'  en het architectenbureau 'Broekx-Schiepers' , die het nieuwe appartement zouden bouwen. Alle betrokken partijen reageerden enthousiast en boden hun medewerking aan om de mussenkolonie een permanente broedlocatie te geven. Er werd beslist om in de zijgevel van het nieuwe appartement nestlocaties voor acht mussenkoppels te voorzien. Nu is de bouw van het appartement afgerond en werd de gevel met ingebouwde nestvoorzieningen omgedoopt tot ‘mussenmuur’ . Klaar om goedgekeurd te worden door zowel de omwonenden als de thuisloze huismussen.

.
Lees meer...
 
Morgen opent de jacht pas echt
woensdag 14 oktober 2015

Op 15 oktober opent het jachtseizoen pas echt. Dan kan er opnieuw op fazanten, hazen en vossen worden gejaagd. Tot en met 31 juli (maar ook erna) werden weer heel wat in gevangenschap gefokte fazanten clandestien uitgezet in jachtgebieden. Malafide jagers kunnen zich daarvoor beroepen op een wagenwijd openstaande achterpoort in de wetgeving. Nu de auditeur van de Raad van State in zijn advies de sluiting van dat achterpoortje heeft geadviseerd en een arrest van de Raad van State binnenkort mag worden verwacht, zal het wellicht de laatste keer zijn dat jagers dit achterpoortje zullen kunnen gebruiken. De bevoegde instanties zullen het principieel verbod op het uitzetten van wild ook beter kunnen handhaven. Wat de vos betreft, is het de eerste keer in vele jaren dat er tijdens de periode van 15 mei tot 14 oktober geen bijzondere jacht heeft kunnen plaatsvinden. Dankzij een procedure van Vogelbescherming Vlaanderen bij de Raad van State werd deze dubieuze jachtvorm verboden. Daarvan zal ook de smient profiteren, want vanaf morgen tot en met 14 november zou deze kleine eendensoort normaal gezien kunnen worden bejaagd via de bijzondere jacht. En aangezien de Raad van State de bijzondere jacht vernietigde, zullen de in Vlaanderen aankomende overwinteraars gespaard blijven van een portie hagel.

.
Lees meer...
 
Jacht verboden in 'Buitenland' te Bornem
woensdag 14 oktober 2015

De arrondissementscommissaris van de provincie Antwerpen heeft eindelijk duidelijkheid verschaft in een omstreden jachtdossier dat al jaren aansleept. In het wandelgebied 'Buitenland'  te Bornem langs de Schelde liggen enkele kleine jachtterreinen die gedeeltelijk ingesloten zijn door natuurgebieden en -reservaten van Natuurpunt, privé-eigendommen waarop niet gejaagd mag worden en een natuurgebied van het Agentschap voor Natuur en Bos waarop de jachtrechten vervallen zijn. Hierdoor is de bejaagbare, aaneengesloten oppervlakte kleiner dan 40 ha geworden. Volgens de bepalingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 is de jacht met het geweer verboden op elk terrein waarvan de aaneengesloten oppervlakte minder bedraagt dan 40 ha. Om aan de vereiste 40 ha te komen, kleurde de plaatselijke wildbeheereenheid de jachtterreinen aan de overzijde van de N16 mee in als jachtgebied. Op die plaats loopt trouwens ook de spoorlijn Sint-Niklaas/Mechelen. De breedte van de rijweg, spoorweg en bermen ter hoogte van het kruispunt Sas is breder dan 50 meter en kan dan ook onmogelijk als 'doorgang' beschouwd worden naar de jachtterreinen in Weert, aan de overzijde van de N16.

.
Lees meer...
 
pb-archief