Das_ban.jpg

Banner eind augustus

 

 

Geen mollenklemmen meer in Colruyt
woensdag 27 augustus 2014

Op verzoek van Vogelbescherming Vlaanderen heeft Colruyt beslist om het product 'Mol-Weg' van BSI (Bio Services International) niet langer te koop aan te bieden in haar 224 filialen. Het product 'Mol-Weg' bestaat uit twee schaarklemmen en een instructieboekje, mooi verpakt in een aantrekkelijke doos. De mol is echter een heel nuttige inheemse diersoort die in Vlaanderen haar plaats heeft in het ecosysteem. Ze verorbert tal van – voor zowel de land- als tuinbouw – schadelijke bodeminsecten en is zelf voedsel voor heel wat vogelsoorten zoals reigers, ooievaars en roofvogels, maar ook voor inheemse zoogdieren als marters en vossen. Bij een bedrijf als Colruyt denkt Vogelbescherming Vlaanderen spontaan aan een meer diervriendelijke en milieubewuste bedrijfsvoering. Initiatieven als de verkoop van eieren van kippen met een vrije uitloop of de ecologische Bio-planetketen als onderdeel van de Colruyt-groep, zijn lovenswaardig. Vogelbescherming Vlaanderen benadrukt dat er meer diervriendelijke alternatieven bestaan om mollen uit de tuin weg te houden. Recent bracht de vereniging het handige boekje 'Hoe zit dat? – Pest dat dier mij?' uit waarin dier- en milieuvriendelijke oplossingen worden aangereikt voor wilde dieren die zich op 'ons' territorium begeven en daar wat 'vervelend' komen doen.

Lees meer...
 
Twee zwarte ooievaars geschoten
vrijdag 01 augustus 2014
De voorbije week werden in de buurt van Crombach, een deelgemeente van Sankt Vith in de provincie Luik, twee zwarte ooievaars (Ciconia nigra) geschoten. Eén vogel werd onmiddellijk gedood, de andere moest omwille van zware letsels geëuthanaseerd worden. De daders zijn voorlopig onbekend. De populatie in Hoog-België wordt geschat op een honderdtal broedparen. Je hebt de meeste kans een zwarte ooievaar te zien als je gaat wandelen in de uitgestrekte bosgordel van Saint-Hubert en de Ardennen. De 'Division Nature et Forêts' – de Waalse tegenhanger van het Agentschap voor Natuur en Bos – is op zoek naar de dader(s) en doet daarvoor een oproep tot getuigen. Volgens Vogelbescherming Vlaanderen is het moeilijk te bepalen in welk kamp de schutter moet worden gezocht aangezien de zwarte ooievaar op geen enkele manier schade berokkent aan menselijke belangen en de soort met geen enkele jachtwildsoort kan worden verward. De onvoorwaardelijk beschermde steltlopers werden dus wellicht louter voor het plezier afgeschoten. Vogelbescherming Vlaanderen hoopt meer informatie te kunnen verzamelen zodat eventueel een klacht kan worden ingediend.
Lees meer...
 
Een kerkuil is geen huisdier
vrijdag 01 augustus 2014

Op 31 juli jl. lanceerde Vogelbescherming Vlaanderen met behulp van een paginagrote advertentie in ‘De Standaard’ haar campagne voor een betere bescherming van onze roofvogels. Alle dag- en nachtroofvogels, zoals kerkuilen, zijn bij wet beschermd, in België én in de Europese Unie. Ze vervullen een belangrijke taak in de natuur. Daarom horen ze niet thuis in een kooi of vastgeketend aan een blok. Ook al beweren sommige mensen dat hun roofvogels goed verzorgd worden, je kan een roofvogel in gevangenschap op geen enkele manier huisvesten zodat je aan al zijn noden kan voldoen. Roofvogels in gevangenschap houden is onverantwoord en veroorzaakt heel wat dierenleed. Roofvogels vallen daarnaast dikwijls ten prooi aan laakbare praktijken zoals nestroof en illegale handel. Ten slotte valt het vaak voor dat individuen bij roofvogelhouders of tijdens roofvogeldemonstraties weten te ontsnappen. Deze vogels veroorzaken op hun beurt – wat men noemt – 'faunavervalsing' en 'genencontaminatie' waardoor ze roofvogelpopulaties in het wild ernstig in gevaar brengen.

Lees meer...
 
Kustpolders in nieuw regeerakkoord
woensdag 23 juli 2014

Vogelbescherming Vlaanderen en haar eind 2013 opgerichte werkgroep 'S.O.S. Kustpolders' zijn opgetogen over het feit dat de nieuwe Vlaamse regering in haar kakelvers regeerakkoord 2014-2019 (vertrouwen, verbinden, vooruitgaan) effectief werk gaat maken van de definitieve bescherming van de "waardevolle historisch permanente kustpolder-graslanden op basis van de na het openbaar onderzoek vastgestelde kaart". Deze recent door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek opgemaakte inventaris, waaruit enerzijds blijkt dat door het talmen van de overheid de voorbije acht jaar reeds een gebied ter grootte van het complete natuurreservaat ‘De Blankaart’ in Woumen definitief verloren is gegaan (gelijk aan circa 300 voetbalvelden) en die anderzijds ook aantoont waar er nog historisch permanente poldergraslanden zijn, werd op 25 april 2014 door het Vlaams Parlement goedgekeurd als voorontwerp. Het doel van 'S.O.S. Kustpolders' is en blijft de volwaardige bescherming van 8.000 à 10.000 hectare extra historische poldergraslanden. De werkgroep zal er heel nauw op toe zien dat deze zware beloftes ook hard gemaakt worden door de nieuwe Vlaamse regering.

Lees meer...
 
pb-archief