vogelbescherming banner 700x210

 

 

Uilen en roofvogels horen in het wild, niet in gevangenschap. Ze vervullen een belangrijke taak in de natuur. Daarom horen ze niet thuis in een kooi of vastgeketend aan een blok. Roofvogels zijn geen schoothondjes die je kunstjes laat uitvoeren. Roofvogels en uilen in gevangenschap houden, veroorzaakt bovendien heel wat dierenleed.

            • Roofvogels stellen hoge eisen aan hun leefomgeving. Dit door hun opmerkelijke bouw en levenswijze. Zelfs al zijn roofvogels in gevangenschap geboren, ze wennen nooit aan een leven in een kooi of huiskamer.
            • Vandaag willen mensen nog steeds zo’n prachtige roofvogel in huis halen. Hierdoor zijn ze mede verantwoordelijk voor heel wat dierenleed en illegale praktijken. handelaars die het niet nauw nemen met de wet roven eieren of jonge roofvogels uit het nest. Sommige mensen doen alles om geld te verdienen. Dit op de kap van dieren.
            • Roofvogels benutten elke kans om te ontsnappen. Op weg naar de vrijheid en een leven waarin ze hun vleugels kunnen uitslaan. Helaas hebben ze niet geleerd hoe een muis te verschalken. Vaak raken ze met de riempjes om hun poten verstrikt in een boom. In beide gevallen sterven ze langzaam van de honger.
Lees meer...
 
1.600 bezwaarschriften om de poldergraslanden te redden
vrijdag 12 december 2014

Het openbaar onderzoek naar de wetenschappelijke kaart van de poldergraslanden is afgelopen. De voorbije zestig dagen hebben meer dan 1.600 burgers een bezwaarschrift ingediend. S.O.S. Kustpolders (werkgroep van Vogelbescherming Vlaanderen), Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie hadden daartoe opgeroepen. Op die manier willen de verenigingen ervoor zorgen dat elk poldergrasland wettelijk beschermd wordt. De poldergraslanden of ‘historisch permanente graslanden’ zijn een eeuwenoud landschap in de kuststreek. Ze herbergen een schat aan zeldzame planten en dieren en vormen als uniek erfgoed een grote aantrekkingspool voor toeristen. Bovendien vervullen ze een grote rol in de waterveiligheid aan de kust. Maar de laatste jaren zijn ze in versneld tempo aan het verdwijnen. Ze worden omgeploegd (gescheurd) en omgezet naar akkers of bebouwing. Die trend kan gekeerd worden. De voorbije zestig dagen organiseerde de Vlaamse regering een openbaar onderzoek over een wetenschappelijke kaart van de laatste 12.000 ha poldergrasland.

Lees meer...
 
De vogel van het jaar 2015 is bekend
woensdag 10 december 2014

De verkiezing van de ‘Vogel van het Jaar’ heeft opnieuw een absolute winnaar aangeduid. Het verschil in stemmen tussen de winnaar en de tweede in de rij is relatief groot, net zoals vorig jaar met de kerkuil. Na 3.182 stemmen viel het verdict. We kondigen met plezier aan dat de boomvalk, met 605 stemmen achter zijn naam en 166 stemmen voorsprong op de tweede, vanaf januari 2015 het kroontje mag overnemen van de kerkuil. De andere podiumplaatsen worden ingenomen door de blauwborst en de pimpelmees. De kleine rietgans heeft het kiezerspubliek niet kunnen bekoren en bengelt helemaal onderaan het lijstje met slechts 23 stemmen. Het zilver van de blauwborst, met 439 stemmen achter zijn naam, is geen grote verrassing. Hoewel hij zich zelden laat bewonderen – tenzij je weet waar ergens je moet zoeken – is hij met zijn opvallende uiterlijk een topmodel van het hoogste niveau. Naast paraderen scoort hij punten op het zangexamen. Zijn heldere en vrij unieke zang is moeilijk te negeren. Tot slot verkiest hij natuurlijke gebieden van hoge kwaliteit om in te vertoeven. Waar je een blauwborst ziet, is de omgeving meestal ook de moeite waard om verder te verkennen.

Lees meer...
 
Naar minder vogelslachtoffers van hoogspanningslijnen
maandag 08 december 2014

Het netwerk aan hoogspanningsleidingen dat ons land doorkruist, is levensgevaarlijk voor vogels. Sommige leidingen zijn voor vliegende vogels nagenoeg onzichtbaar. Zeker bij mist, schemerduister en ’s nachts. Naar schatting vallen in België elk jaar 170.000 à 500.000 draadslachtoffers. Netwerkbeheerder Elia vroeg aan Aves, Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) om alle ‘zwarte lijnen’ in kaart brengen. Op basis van deze studie zal Elia aanpassingen aan haar hoogspanningsnetwerk voorzien in een poging om het aantal slachtoffers drastisch te verlagen. Vooral de dunne aardingskabels bovenaan elke hoogspanningslijn vormen vaak een verraderlijk obstakel voor vogels. Er bestaan gerichte oplossingen om het risico op botsingen aanzienlijk te verkleinen. Zo kunnen de kabels worden voorzien van ‘bakens’. Dit zijn ronde (vaak wit of rood gekleurde) bollen die de zichtbaarheid van de hoogspanningslijn kunnen verhogen waardoor het aanvaringsrisico voor vogels significant kan worden ingeperkt.

Lees meer...
 
pb-archief