kustpolderbanner_10.jpg

LOGO Vogelbescherming CLEAN

 

 

Poldergraslanden in crisis, maar Vlaamse regering handelt kordaat
vrijdag 26 september 2014

Poldergraslanden zijn eeuwenoude natuurparels aan onze kust. Ze werden door onze voorouders, meer dan duizend jaar geleden, gewonnen op de zee. Landbouw, ontginning en ecologie kregen de tijd om samen op te groeien tot één van de rijkste landschappen van ons land, zelfs van Europa, en dit tot de tweede helft van de 20ste eeuw. De laatste 50 jaar verdwijnen deze unieke landschappen in versneld tempo. Sinds 2005 ging minstens 200 hectare van deze historisch permanente graslanden op de schop door omzetting naar o.a. (maïs-)akkers omdat niet alle poldergraslanden wettelijk beschermd zijn. Daarom is het vandaag een belangrijke dag voor de poldergraslanden: de Vlaamse regering besliste immers om de wetenschappelijke kaart van de poldergraslanden voorlopig vast te stellen. Op deze kaart staat 12.000 hectare poldergrasland geïnventariseerd. Hiermee geeft de Vlaamse regering het startsein voor het openbaar onderzoek over deze kaart. Dat zal resulteren in een kaart met een wettelijk statuut en de nodige bescherming. Het dossier van de Wale- en Schoreweiden (Diksmuide-Middelkerke) is een voorbeeld van een poldergraslandencomplex waarin alle percelen beschermd moeten worden en niet enkel de percelen die nu al beschermd zijn door de bestaande natuurwetgeving. De minister-president van de Vlaamse regering Geert Bourgeois is zijn belofte m.b.t. de kustpolders nagekomen.

Lees meer...
 
Meeuwenbestendige vuilniszak
dinsdag 23 september 2014

De populatie dakbroedende stadsmeeuwen neemt almaar toe in Oostende en de andere kustgemeenten. De voorbije broedperiode en zomer hebben aangetoond dat alle nepmaatregelen van het stadsbestuur zijn mislukt. De partij Groen en Vogelbescherming Vlaanderen hameren al jaren op fundamentele oplossingen en stellen vandaag een herbruikbare en meeuwenbestendige vuilniszak voor, zoals die ook in Cornwall (UK) wordt gebruikt. Voor het zoveelste jaar op rij slaagde de stad Oostende er niet in om de overlast binnen de perken te houden. Het huidige broedseizoen is zo goed als afgerond en dus is er nu tijd tot de volgende broedperiode om oplossingen voor te bereiden die wél werken. Door de groeiende populatie stadsmeeuwen ondervinden steeds meer inwoners de overlast. Het tafereel van opengereten vuilniszakken op voetpad en straten is een schande voor Oostende, luidt het. Bovendien wordt de stadspopulatie jaarlijks groter. Studies spreken over een gemiddelde aangroei van 17% stadsmeeuwen per jaar. Oorzaak daarvan is de aanwezigheid van allerlei onnatuurlijke voedselbronnen, zoals fragiele afvalzakken, slecht afgesloten containers en rondzwervend afval. Gekoppeld aan het natuurlijk broedgebied dat verdwijnt door bebouwing, zorgt dat voor een invasie van meeuwen in de stad.

Lees meer...
 
Dwergarenden te koop
zondag 21 september 2014

Afgelopen vrijdag 19 september hebben inspecteurs van de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in samenwerking met de Oost-Vlaamse Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos twee zeldzame dwergarenden (Aquila pennata) en een torenvalk (Falco tinnunculus) in beslag genomen. Dit gebeurde na een tip van Vogelbescherming Vlaanderen. Op 6 september verscheen op de bekende tweedehandswebsite Kapaza een verdachte advertentie. Twee 'buizerds' afkomstig uit het Noord-Afrikaanse Atlasgebergte werden te koop aangeboden, inclusief de kooi waarin ze zich bevonden. De vogels in kwestie bleken echter helemaal geen buizerds te zijn, maar dwergarenden. Bij controle ter plaatse werd ook een torenvalk aangetroffen zonder pootring of papieren. Bovendien werden de vogels niet in optimale omstandigheden gehouden. Alle dieren werden dan ook onmiddellijk in beslag genomen en overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, een erkend opvangcentrum voor vogels en wilde dieren.

Lees meer...
 
Europees commissaris voor Milieu is ... een Maltees
woensdag 10 september 2014

Vogelbescherming Vlaanderen begrijpt niet hoe het mogelijk is dat uitgerekend een Maltees politicus de nieuwe Europese Commissaris voor Milieu (en ook Zeevaart en Visserij) is geworden. De 64-jarige sociaal democraat Karmenu Vella is vanaf vandaag bevoegd voor milieu in de breedste zin van het woord: natuurbehoud, habitatbescherming, vogelbescherming en jacht. Dit is bijna hetzelfde als een Noord-Koreaans politicus benoemen tot voorzitter van een internationaal comité voor persvrijheid of een IS-strijder voorzitter maken van een organisatie voor godsdienstvrijheid. Het is alsof Malta met deze hoge functie een beloning krijgt voor alle inspanningen die deze kleine lidstaat sinds haar toetreding tot de Europese Unie op 1 mei 2004 op het vlak van milieu níet heeft genomen. De rotsachtige eilandenarchipel is amper 316 km² groot maar is wereldwijd berucht om de slachtingen die de vele duizenden jagers en vogelvangers er jaarlijks toebrengen onder de Europese trekvogels, zowel tijdens de najaars- als tijdens de voorjaarstrek. Malta werd daar zelfs al een paar keer voor veroordeeld door het Europees Hof van Justitie, mede dankzij een sterke campagne van Vogelbescherming Vlaanderen.

Lees meer...
 
pb-archief