vogelbescherming banner 700x210

 

 

Historische kans voor poldergraslanden gemist
vrijdag 03 juli 2015

Vogelbescherming Vlaanderen en haar werkgroep SOS Kustpolders zijn ontgoocheld. Zonet keurde de Vlaamse regering haar conceptnota over de bescherming van de poldergraslanden goed. Deze nota moet aangeven wat de inhoud zal zijn van de definitieve beslissing die uiterlijk op 12 mei jl. moest vallen, maar die nu naar het najaar wordt verschoven. Er is dus nog maar eens geen definitieve beslissing en wat in de officiële communicatie van de minister rond de conceptnota staat, doet zeer weinig goeds verwachten. In tegenstelling tot het hoerageroep van de minister zijn we met SOS Kustpolders veel minder positief. Zoals het er nu uitziet baart de berg een muis: men wil circa 5000 ha extra 'beschermen' via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), maar er zijn meer vragen dan antwoorden.

Lees meer...
 
Dorstig weer, ook voor vogels
maandag 29 juni 2015

Het wordt de komende dagen honderduit genieten van mooi weer met zomerse temperaturen. Terrasjesweer dus. Echt vakantie! We hebben er lang op moeten wachten. Alleen mogen we de vogels niet vergeten. Het is al een tijdje droog en dus is water in de natuur zeer schaars. Zuiver en fris drinkwater is zeker nodig tijdens langdurige warme en droge perioden. Men vergeet immers wel eens dat vogels water nodig hebben om hun vochthuishouding op peil te houden. Sommige soorten, vooral insecteneters, nemen veel van het water dat ze nodig hebben op uit hun voedsel en hoeven soms maar één of twee keer per dag te drinken. Zaadeters daarentegen moeten veel vaker drinken om het geringe watergehalte van hun voedsel te compenseren. Ze doen dat bij rivieren, plassen en poelen of bij kunstmatige waterbronnen als tuinvijvers en vogelbaden. Vogelbescherming Vlaanderen doet daarom een oproep om tijdens de komende hete dagen de vogels extra te verzorgen: plassen en poeltjes zijn immers uitgedroogd en de vogels zijn op zoek naar wat vers drinkwater.

Lees meer...
 
Holder-de-polder
maandag 29 juni 2015

S.O.S. Kustpolders, een werkgroep van Vogelbescherming Vlaanderen, werkt zich al bijna twee jaar uit de naad om de buitengewone waarde van de historisch permanente poldergraslanden bekend én geliefd te maken bij het grote publiek. Via publicaties en activiteiten zet onze werkgroep deze waardevolle natuurgebieden in de kijker. Deze zomer organiseren we in samenwerking met de ‘Krant van West-Vlaanderen’ en met steun van de ‘Nationale Loterij’ een grote fietszoektocht door en rond het weidegebied van Lampernisse. Terwijl het ‘s zomers tussen De Panne en Nieuwpoort razend druk is, raak je een paar kilometer landinwaarts verzeild in de complete rust van een soort niemandsland met uitgestrekte polderweiden, pittoreske dorpjes en vergezichten die, in vergelijking met de rest van Vlaanderen, nog niet zijn aangetast door lintbebouwing en andere ruimtelijke wanorde. Een schaars bevolkte streek dus. Alhoewel, in de Westkustpolders komen grote aantallen vogels voor. In de herfst en winter vele duizenden overwinterende ganzen, goudplevieren, wulpen, eenden en grote zilverreigers. In de lente worden ze afgelost door rietvogels (graspieper, blauwborst, kleine karekiet, rietzanger …) en andere broedvogels (slobeend, gele en witte kwikstaart, tapuit, grutto, scholekster, velduil, bruine kiekendief ...).

Lees meer...
 
Leef jij onbewust op een speelterrein voor jagers?
woensdag 17 juni 2015

Met behulp van een paginagrote advertentie in ‘De Standaard’ en een gloednieuwe website trapt Vogelbescherming Vlaanderen vandaag haar campagne #schietinactie (voor correcte en transparante jachtplannen) af. In maart van dit jaar bond Vogelbescherming Vlaanderen de kat de bel aan over het omvangrijke gesjoemel met jachtplannen in Vlaanderen. Om ergens wettelijk met het geweer te kunnen jagen, moet een jager een jachtplan indienen waarbij hij over een jachtterrein met een aaneengesloten oppervlakte van minstens 40 hectare beschikt. Zonder toestemming en medeweten van heel wat privéeigenaars worden met de regelmaat van een klok percelen mee ingekleurd om aan die oppervlakte te geraken. Het gaat dan om tuinen en huizen maar ook om kerkhoven en zelfs volledige dorpskernen. Deze percelen worden ‘slechts’ virtueel geannexeerd: dit wil zeggen dat de jager doorgaans niet effectief jaagt op die percelen, maar dat ze op papier wel opgenomen zijn in het jachtplan. Voor eigenaars waarvan terreinen onrechtmatig ingekleurd zijn, is er dus geen onmiddellijke aanleiding om te klagen. Toch maakt men hier misbruik van andermans rechten, namelijk het jachtrecht dat onlosmakelijk verbonden is aan het eigendomsrecht. Vogelbescherming Vlaanderen noemt het zelfs schriftvervalsing.

Lees meer...
 
pb-archief