Home Wetgeving Wetgeving Terminologie Houtduivencarrousel is een verboden tuig
Houtduivencarrousel is een verboden tuig Afdrukken E-mail

Nadat het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 25 juni 2008 het gebruik van ‘duivencarrousels’ bij de jacht op en de bestrijding van houtduiven als onwettelijk heeft beschouwd, heeft nu ook het Hof van Beroep van Antwerpen de duivencarrousel als een onwettelijk tuig beschouwd. Aanleiding hiervoor was een rechtszaak die Vogelbescherming Vlaanderen had aangespannen tegen drie jagers die op 11 februari 2007 met behulp van een duivencarrousel op houtduiven aan het schieten waren. Vogelbescherming Vlaanderen diende klacht in en stelde zich burgerlijke partij. De jagers werden vrijgesproken door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge (vonnis van 13 november 2007) waartegen Vogelbescherming Vlaanderen onmiddellijk hoger beroep aantekende. De zaak werd op 17 september 2008 door het Hof van Beroep behandeld. Vogelbescherming Vlaanderen kreeg gelijk en de drie jagers werden veroordeeld wegens inbreuken op het Jachtdecreet van 24 juli 1991. De jagers trokken echter naar het Hof van Cassatie waar het arrest van het Gentse Hof van Beroep op 10 maart 2009 vernietigd werd. Het Hof van Beroep van Antwerpen behandelde de zaak opnieuw, sprak de jagers op 30 september 2009 vrij wegens de onduidelijke en tegenstrijdige jachtwetgeving maar stelde duidelijk dat het jagen met een duivencarrousel in strijd is met de bepalingen van art. 19 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991.

 

 

Duivencarrousel_actie_web

 

 

Vogelbescherming Vlaanderen klaagt al enkele jaren het gebruik van duivencarrousels bij de jacht op houtduiven aan omdat dit volgens haar een vorm is van plezierjacht. Een duivencarrousel is een ronddraaiend molentje waarop 2 geprepareerde of kunststoffen houtduiven bevestigd zijn. Het geheel wordt aangedreven door een autoaccu en een motortje. Jagers maken bij de houtduivenjacht steeds meer gebruik van deze zogenaamde 'duivenmolens'. Deze bizarre loktuigen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op houtduiven. Vanuit hutjes of vanachter camouflagenetten nemen jagers de duiven onder vuur alsof ze aan een schietkraam op de kermis staan. In dit soort situaties worden massa's houtduiven afgeslacht.

 

 

Duivencarrousel_actie_web2

 

 

Vogelbescherming Vlaanderen heeft altijd volgehouden dat het gebruik van duivencarrousels in strijd is met de weidelijke principes en met o.a. artikel 19 van het jachtdecreet van 24 juli 1991. Dat artikel verbiedt het gebruik van netten, strikken, stroppen, lokaas, giftige stoffen en enig ander tuig geschikt om jaagbaar wild te vangen, te doden of om het vangen of doden van dat wild te vergemakkelijken. Ook het vervoer en het onder zich hebben van voormelde tuigen zijn onwettelijk. Een duivencarrousel is volgens Vogelbescherming Vlaanderen wel degelijk 'enig ander tuig' in de zin van hoger genoemd artikel 19 omdat het uitermate geschikt is om het doden van bejaagbaar wild te vergemakkelijken. De vereniging weet haar standpunt bevestigd door het Benelux-arrest en door het arrest van het Antwerpse Hof van Beroep. Ze heeft minister Joke Schauvliege al verzocht om het jachtvoorwaardenbesluit zo snel mogelijk aan te passen. Ondertussen vraagt de vereniging elk gebruik van een duivencarrousel te melden via haar Meldpunt inbreuken.

.