5 tips om overlast door meeuwen te voorkomen

8 februari 2023

Zorgen meeuwen voor overlast rond jouw huis of in jouw gemeeente? Wij delen vijf preventieve tips om overlast te voorkomen of te beperken.

5 tips om overlast door meeuwen te voorkomen

1. Voeder meeuwen niet

Door de dichte aanwezigheid van mensen, hebben de meeuwen geleerd om van ons voedsel te eten en het zelfs uit de handen van mensen te vangen. Omwille van het voederen gaan meeuwen mensen linken aan beschikbaar voedsel en kunnen ze zeer dicht tot ons komen. Stop dus met meeuwen te voederen. Het voederen van meeuwen is in de kuststeden verboden via een stedelijke verordening of politiereglement. In sommige gemeenten staan er hoge geldboetes op.

2. Hou je huisvuil of etensresten buiten bereik

Meeuwen zullen overal in de buurt van mensen op zoek gaan naar voedsel. Met hun scherpe bek kunnen ze heel wat materialen beschadigen. Zorg ervoor dat het huisvuil in een heel stevige plastic zak zit, of in een metalen emmer of (ingegraven) PVC-container zodat het onbereikbaar wordt voor meeuwen en andere dieren (ratten, katten …). Maak de tijdspanne tussen het buitenzetten en het ophalen van de vuilniszakken zo klein mogelijk. Laat ook geen ander afval rondslingeren. Als je etensresten wil composteren, doe dat dan in een afgesloten container die je kan afsluiten.

3. Vermijd nestvorming op je dak

Maak van jouw dak een onaantrekkelijke broedplaats, zeker wanneer een meeuwenpaar met nestmateriaal aanvliegt en ze een nest willen bouwen op je dak; veroorzaak verstoring of maak het dak onbereikbaar. Er zijn voldoende andere plaatsen in de buurt waar het paartje wel in alle rust kan gaan broeden. Een eenvoudige, maar effectieve maatregel is het regelmatig betreden van je dak zodat meeuwen deze plek niet uitkiezen om een nest te bouwen. Dit doe je best van maart tot eind mei.

Op een plat of zacht hellend dak en aan dakgoten of richels rond schuine daken kan je met enkele technische ingrepen veel bereiken:

  • Houd bij een hellend dakoppervlak het dak proper, zonder obstakels zodat er zich geen nestmateriaal kan opstapelen. Meeuwen zoeken bijvoorbeeld graag steun en beschutting bij een schouw of verluchtingspijp.
  • Verwijder mogelijk nestmateriaal (takjes, mos, bladeren) van je dak.
  • Scherm je dak af met een net over het ganse oppervlak, of bepaalde delen ervan. Dat kan bijvoorbeeld op de plaats waar de meeuwen al gebroed hebben. Kijk na of je subsidies kan aanvragen bij je gemeente.
  • Leg een groendak aan met hoge en veel begroeiing en eventueel moestuinbakken … daar houden meeuwen niet van: ze broeden graag op plaatsen waar er geen (kiezeldak) of enkel lage vegetatie (mos en vetplanten) groeit. Wees indachtig dat de meeuwen een groendak met lage begroeiing (mos en vetplanten) en keien wel graag hebben.
  • Vernietig nooit zelf eieren. Niet alleen omdat meeuwen beschermde vogels zijn en het wettelijk verboden is, maar ook omdat het niet helpt. De vogels leggen gewoon nieuwe eieren. Neem bovenstaande maatregelen ook alleen voor of na het broedseizoen (april-augustus) om de broedende meeuwen niet te verstoren.

Het inzetten van afschrikmiddelen kan in sommige gevallen werken: dit doe je best voor een bepaalde tijd (totdat gewenning optreedt) en door het materiaal regelmatig te verplaatsen. Je kan bijvoorbeeld reflecterend materiaal hangen of vogelpinnen installeren (helpt vooral tegen de uitwerpselen).

Wil je professionele hulp vragen of hinder melden? Contacteer dan de milieudienst van jouw gemeente.

Als je toch een broedend paartje op je dak hebt ..

Tot slot kan het geen kwaad om de problematiek vanuit een ander perspectief te bekijken, namelijk dat deze vogels bij de zee horen en zelfs een niet onaardige mascotte kunnen zijn. Wat zou de kust zonder de meeuwen zijn? Het aanleggen en inrichten van meeuwvriendelijke daken kan daarentegen een oplossing bieden om een veilige broedplaats te creëren op een plaats waar de meeuwen weining tot overlast zijn. Met extra maatregelen kan je dan ook het dak zo inrichten dat jonge meeuwen (die nog niet kunnen vliegen) niet zo maar van het dak naar beneden vallen.

Een meeuwvriendelijk dak is een plat of licht hellend dak:

  • bedekt met kiezels/grint of roofing;
  • met een opstaande dakrand van zo’n 20-30 cm, zodat de kuikens niet van het dak af vallen;
  • met schaduwplaatsen tegen een felle zon zoals een overhellende kap van een schouw of afvoerbuis (zorg er wel voor dat de openingen zijn afgedekt met een beschermingsrooster zodat de kuikens er niet in vallen);
  • met nestmateriaal, zoals bladeren, takken, eventueel wat mos.
  • een laag bakje water zodat ze kunnen drinken.

Het Meeuweninterventieteam

Het meeuwenteam van VOC Oostende is een vrijwilligersteam dat met plaatselijke interventies een bezoek aan de plaats van overlast kan brengen. Het Meeuwenteam is in enkele (kust)gemeenten actief en een interventie kan worden aangevraagd via de milieudienst van jouw gemeente. Meer info lees je hier op de website van Hulpverleningszone 1 van West-Vlaanderen.

Als je meer info wenst over enkele van de bovenstaande maatregelen, kan je altijd onze informatieve webinar in samenwerking met het Meeuwenteam beluisteren op YouTube.

Via de website Meeuwen in de Stad van de provincie West-Vlaanderen lees je ook alles qua problematiek en preventieve maatregelen nog eens na.

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte