Faunavriendelijk bouwen

Er wordt volop gebouwd en verbouwd in Vlaanderen. Maar heb je er al eens bij stilgestaan welke impact dat heeft op de vogels en andere wilde soorten die zich in en rond gebouwen nestelen? Waar moeten zij naar toe nu bijvoorbeeld kieren en spleten verdwijnen om te beantwoorden aan de isolatienormen?

Iedereen kan meewerken aan faunavriendelijk bouwen

Bij het ontwerpen van onze gebouwen en hun omgeving houden we te weinig rekening met onze wilde dieren. Hun voortbestaan komt in het gedrang. Het is tijd om de natuur zoveel mogelijk te integreren in nieuwbouw en renovatieprojecten, in het belang van onze wilde fauna.

Faunavriendelijke gebouwen en hun omgeving beschikken over een ‘basiskwaliteit natuur’ en helpen specifieke wilde soorten, zowel via gerichte ingrepen als door de natuur haar gang te laten gaan.

Iedereen kan meewerken. Van kleine ingrepen aan een bestaande woning, balkon of tuin tot regeneratieve en duurzame (ver)bouwplannen die rekeningen houden met de interacties binnen ecosystemen.

Soorten die graag in of nabij gebouwen leven

Faunavriendelijk bouwen maakt het verschil voor dieren die graag in of nabij gebouwen leven.

  • vogels: vb huismus, gierzwaluw, huiszwaluw, zwarte roodstaart, spreeuw
  • zoogdieren: vb vleermuizen
  • amfibieën: vb padden, kikkers en salamanders
  • insecten: vb bijen en vlinders

Faunavriendelijk bouwen heeft veel voordelen

Vergeleken met andere landen zoals Nederland staat faunavriendelijk ontwerpen in Vlaanderen nog in de kinderschoenen. Voor velen is het begrip onbekend, de bestaande kennis wordt amper gedeeld en op het terrein wordt er nauwelijks naar gehandeld. Ook vanuit het beleid komt er voorlopig weinig stimulans.

Faunavriendelijk bouwen maakt deel uit van regeneratief en duurzaam bouwen. Het streeft naar het circulair gebruik van materialen, promoot de inzet van natuurlijke materialen, energiebesparing, compact wonen … . Allemaal ingrepen die een positieve impact hebben op de natuur en zo mee het hoofd bieden aan milieuproblemen. Het is een kwestie van onderzoek, ontwerp, uitvoering, beheer en specialistische kennis bijeenbrengen.

De voordelen voor mens, dier en omgeving zijn duidelijk:

  • meer biodiversiteit
  • betere gezondheid voor mens en dier
  • aanpak van milieuproblemen
  • vergroening in het renoveren
  • nieuwe kansen voor de bebouwde omgeving
  • een positieve investering

 

 

De website www.faunavriendelijkbouwen.be kwam tot stand met steun van het Fonds Jozef Van Ammel, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte