Dieren

Welke dieren hebben het meest baat bij faunavriendelijke ingrepen in en rond gebouwen?

Vogels

gierzwaluw, huismus, huiszwaluw, spreeuw, zwarte roodstaart, merel, roodborst, koolmees, pimpelmees, kauw, kerkuil, steenuil, oeverzwaluw, scholekster, slechtvalk, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw …

Vleermuizen

gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis …

Andere zoogdieren

steenmarter, spitsmuis …

Amfibieën

salamanders, padden, kikkers …

Insecten

rosse metselbij, oranjetipje, pissebed, oorworm

 

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte