Voordelen

Faunavriendelijk bouwen…

zorgt voor meer biodiversiteit en natuurherstel

Alle van nature in het wild levende dieren zijn strikt beschermd. Hou dus rekening met de wettelijke vereisten uit het Soortenbesluit voordat je werken aan je woning start. Zo bescherm je wilde dieren én anticipeer je op schendingen (lees: vertragingen) in de werkzaamheden.

De wettelijke vereisten voor wilde fauna gelden het hele jaar door voor alle vleermuissoorten en tijdens het broedseizoen voor alle vogelsoorten.
De nestlocaties van de huismus en de gierzwaluw zijn ook buiten het broedseizoen beschermd.

is positief voor de gezondheid en het milieu

Milieu-uitdagingen zoals de klimaatverandering en de vervuiling worden via natuurinclusief bouwen getemperd. Natuurinclusief bouwen draagt bij tot een gezonde omgeving voor dieren en mensen (= One Health). Denk aan het voorkomen van ratten- of insectenplagen, aan verkoeling bij hitte, aan het filteren van de stadslucht, aan het bevorderen van sociale ontmoetingen, aan minder stress dankzij een aangename omgeving, enzovoort.

speelt in op de huidige renovatiegolf

Dankzij de energie- en klimaatdoelstellingen gelden er nieuwe bouw- en verbouwingsnormen. Die gaan de komende jaren veel impact hebben op wilde dieren: holtes, spleten en kieren worden gedicht, er worden nieuwe materialen gebruikt, groenelementen verdwijnen… Dit is hét moment om deze bouwnormen óók faunavriendelijk te maken door rekening te houden met de nest- en schuilplaatsen én met de voedselbronnen van wilde soorten.

schept nieuwe kansen in de bebouwde kom

Het maakt mensen bewust van de natuur rondom hen. Dat biedt wilde dieren niet alleen kansen in beschermde gebieden (30%) maar ook in de resterende 70%, en dan vooral in de bebouwde omgeving. Want de verstedelijking neemt alleen maar toe. Tenslotte ontstaan er zo tal van nieuwe kansen voor wilde dieren in de bebouwde omgeving: denk aan minder pesticiden, geen jacht, de ontwikkeling van soorten als stadsbijen, en een enorm potentieel aan groendaken en -gevels.

is een positieve financiële en morele investering

Financieel omdat er veel interesse is voor de meerwaarde van groene omgevingen, en omdat het verkoelend en waterbufferend effect van groendaken en gevelgroen of minder frequente ingrepen in de tuin kosten besparen. Het is ook een positieve investering vanuit een ethisch standpunt: je levert een positieve bijdrage ten voordele van wilde soorten en de natuur.

creëert nieuwe jobs

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte