Inperking van de jacht

Omdat we ons niet kunnen permitteren om kwetsbare soorten onnodig onder druk te zetten.

Dat er soms conflicten ontstaan tussen mensen en wilde dieren kunnen we niet vermijden. Meer zelfs, het aantal conflicten neemt toe. Omdat wij als mens veel habitat van wilde dieren hebben ingenomen waardoor zij minder leefruimte hebben en dus sneller op het terrein van de mens komen. Of omdat sommige soorten zich snel aanpassen, hun natuurlijke angst afneemt en ze dichterbij komen. Of omdat veel mensen geen voeling meer hebben met natuur en het bijgevolg verleerd zijn hoe ze bijvoorbeeld hun kippen kunnen beschermen tegen de vos…

Samenleven met wilde dieren is dus niet altijd makkelijk. Jacht zoals het nu georganiseerd is, is echter niet de oplossing om het samenleven tussen mensen en wilde dieren te verbeteren en schade te voorkomen.

Wat dan wel? Preventie, preventie, preventie!

Duurzaam stappenplan

We presenteren je graag ons duurzaam stappenplan waarbij we een onderscheid maken tussen een lange termijn aanpak waarbij oorzaken van mogelijke schade duurzaam aangepakt worden en een korte termijn benadering waarbij symptomen worden bestreden.

 

Dieren doden moeten we beschouwen als symptoombestrijding en dus een uitzonderlijke maatregel. Vooraleer die maatregel ingezet kan worden, moet aan 3 voorwaarden gelijktijdig voldaan zijn: (1) de economische schade moet bewezen en berekend zijn, (2) die economische schade moet herhaaldelijk voorkomen op dezelfde plaats, (3) er moet maximaal ingezet zijn op het voorkomen van die schade door bvb. de oorzaak van de aanwezigheid van het wild dier weg te nemen en/of het wild dier te leren dat het daar niet moet zijn.

Is aan die 3 voorwaarden voldaan, kan overwogen worden om het dier te doden. Maar dan moet het wel goed wetenschappelijk onderbouwd zijn en moet gemeten worden of het beoogde effect bereikt is.

Strenge handhaving

Zolang de jacht toegestaan blijft, pleit Vogelbescherming Vlaanderen voor een strenge handhaving van de Vlaamse jachtwetgeving:

  • een strikte controle op het gebruik van verboden vangstmiddelen zoals gif tegen predatoren, vossenklemmen…
  • een verbod op de jacht bij nacht
  • een nultolerantie op het illegaal schieten van beschermde soorten, het illegaal uitzetten van jachtwild…

We stellen ons burgerlijke partij bij inbreuken op de Vlaamse jachtwetgeving en werken achter de schermen aan een doortastend beleid.

Schiet in actie

Vogelbescherming Vlaanderen werkt op verschillende fronten aan de inperking van de gewone jacht (de zogenaamde hobbyjacht). Zo gaven we in juni 2023 de sensibiliseringscampagne Schiet in actie een nieuwe boost. Maar liefst 75% van Vlaanderen is jachtgebied. Er mag bij ons niet alleen gejaagd worden in bossen, maar in theorie ook in dorpskernen, op sportvelden, openbare domeinen en bedrijventerreinen. Ook weilanden en privétuinen zijn vaak opgenomen in een jachtplan, zelfs als de eigenaar daar nooit toestemming voor gaf. Laat dat niet gebeuren, schiet in actie!

Onze prioriteiten voor 2024

  • Eigenaars van grote terreinen engageren voor Schiet in Actie
  • Positieflijst voor vogels afdwingen
  • Jacht op bedreigde soorten zoals vb. patrijs verbieden
  • Duurzame samenlevingsvormen voor de wolf, goudjakhals en lynx bestuderen

Recent nieuws

Meer lezen

 

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte