Koepelwerking wildopvang

Omdat noodlijdende wilde dieren verloren zijn zonder professionele wildopvangcentra in de buurt.

Door de negatieve impact van menselijke activiteiten worden wilde dieren soms noodlijdend. Het is onze plicht deze dieren op te vangen in professionele, kwaliteitsvolle wildopvangcentra, zodat het wild dier na verzorging terug vrijgelaten kan worden in de natuur. Vogelbescherming Vlaanderen neemt de koepelwerking op van de erkende wildopvangcentra in Vlaanderen.

De 10 erkende Vlaamse Wildopvangcentra zijn dé uitgelezen plekken voor medische zorgen, revalidatie en vrijlating in de natuur nadat de dieren weer voldoende hersteld zijn. Burgers, overheidsdiensten zoals het Agentschap Natuur & Bos (ANB), de dienst CITES en Dierenwelzijn, maar ook politie en brandweer maken dankbaar gebruik van de unieke diensten van de wildopvangcentra.

Directe link naar burger en overheid

Maar hun rol gaat verder dan dierenzorg. De wildopvangcentra vormen hét centrum voor het vroeg detecteren van ziektes bij wilde dieren die een invloed kunnen hebben op burgers en onze leefomgeving. Een snelle vaststelling en goede communicatie is belangrijk voor de volksgezondheid (vb. vogelgriep, covid19…), economie (vb. varkenspest, vogelgriep…) en biodiversiteit (vb. egelziekte, usutuvirus…).

Wildopvangcentra staan met beide voeten in het veld en zorgen met hun unieke expertise in de gezondheid van wilde dieren voor een directe link naar de burger en de overheid. Hiermee vormen ze de perfecte aanvulling op de natuurbeschermingsorganisaties en overheden die zich op beleidsniveau specialiseren in soortenbescherming.

Wildopvangcentra brengen ook veel mensen samen: zonder vrijwilligers zou het nooit lukken zoveel noodlijdende dieren op te vangen.

Samen sterker – de Vlaamse koepel

Wildopvangcentra zijn echter onafhankelijke, individuele vzw’s van wie de stem als alleenstaand geval niet luid genoeg klinkt. Daar helpt Vogelbescherming Vlaanderen hen bij. Onder het motto ‘Samen sterker’ verenigen we de 10 opvangcentra in de Vlaamse koepel. Om samen luider te klinken wanneer ziektes gedetecteerd worden, om expertise te delen, om ondanks de beperkte subsidies een toenemend aantal dieren op te vangen en om samen nieuwe uitdagingen rond dierenwelzijn en bioveiligheid professioneel aan te pakken.

Onze prioriteiten voor 2024

  • Inhoudelijke strategie uitwerken
  • Opleidingen en jaarlijks wildopvangsymposium organiseren
  • Centraal aanspreekpunt zijn tussen WOC’s en Agentschap voor Natuur & Bos
  • Data bijeenbrengen voor inhoudelijke beleidswerking

Meer lezen

Recent nieuws

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte