Deel 2 – Steeds meer deelnemers

Vogelbescherming Vlaanderen organiseert reeds meer dan 20 jaar een jaarlijkse huismussentelling. Deze gegevens vormen een belangrijke bron van kennis om aan lange termijnonderzoek te doen. Na tien jaar werd voor de periode 2002-2011 een eerste stand van zaken opgemaakt (De laet et al 2012, De Coster et al 2015). Hierna volgen nieuwe cijfers die ook de periode van 2012 tot en met 2021 in rekening brengen.

In tegenstelling tot onze uitspraken over de huismusgroepen, merken we wel een stijgende trend bij het aantal deelnemers (Fig.1). We zien dat de top vijf tellingen qua aantal deelnemers allemaal in de laatste jaren vallen: 2015, 2016, 2019, 2020, 2021. Sinds 2015 haalden we telkens de kaap van meer dan 2000 deelnemers en sinds 2019 blijven we ook boven de 3500. Het eerste ‘coronajaar’ in 2020 gold als uitschieter (8895 deelnemers). Mensen hadden tijdens deze periode nu eenmaal meer tijd om huismussen te observeren. Dat er globaal gezien steeds meer tellers deelnemen, toont wel aan dat meer en meer mensen begaan zijn met de natuur rondom hen, wat we op zich wel als een positieve evolutie mogen beschouwen.

Figuur 1: Distributie van de tellingen in aflopende volgorde en frequentie met een cumulatieve lijn als percentage van het totaal.

 

Figuur 2: Aandeel van de tellingen in functie van het bevolkingsaantal in onze verschillende provincies.

Net zoals in de vorige periode zien we in 2012-2021 een nauw verband tussen enerzijds het bevolkingsaantal in onze verschillende Vlaamse provincies en de deelname aan de telling (Fig.2). De hoogste deelnames komen voor in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Het algemene beeld voor de provincies is gelijk aan dat van 2002-2011. Iets meer in detail zien we dat de deelnamegraad voor 2012-2021 in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen iets minder groot was, terwijl Limburg het iets beter deed (Fig.3). Sinds 2012 beschikken we ook over gegevens van het Brussels gewest. Het aandeel tellers is daar nog minder groot.

Figuur 3: Aantal deelnemers in de verschillende provincies over de twee waarnemingsperiodes 2002 – 2011 en 2012 – 2021

Lees verder

Lees deel 3Terug naar het overzicht

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte