Winnaar 2023: de putter (distelvink)

Carduelis carduelis – Chardonneret élégant – goldfinch – Stieglitz

Met 15% van de stemmen achter zijn naam liet de kleurrijke putter of distelvink de merel en de staartmees achter zich. Dit opvallend vogeltje mag zich heel het jaar Vogel van het Jaar noemen binnen het thema (dicht)bevolkte gebieden. Hou ‘m in de gaten, het is niet zo moeilijk om er eentje te spotten.

 

© Arnold Hovart

Habitat 🏡
De soort heeft zich aangepast aan de menselijke omgeving. Je vindt de putter vooral in groene dorpen en steden. De distelvink is fan van boomgaarden, wilde tuinen, vochtige bermen, haag- en houtkanten en braakliggende gronden met wilde kruiden.

Nestplaats 🪺
Putters nestelen zich graag in bomen met een open bladerdek, meestal tussen twijgjes aan het einde van een tak. Soms bouwen ze hun nest in struiken. Het nest is een zorgvuldig gebouwde, compacte, komvormige structuur van (korst)mos, gras, zaadpluis van distels en dierenharen.

Voedsel 🐛
Zaden van planten als distel, kaardenbol, teunisbloem, zonnebloem en paardenbloem. Tijdens de broedperiode krijgen de kuikens insecten voor een flinke groeispurt.

Broedseizoen 🥚
April tot eind juli, 2 (soms 3) legsels per jaar met 4-6 eieren

Hoe herken je de putter?

Mannetje en vrouwtje zien er bij de putter vrij identiek uit. Behalve dat het rode gezichtsmasker bij mannetjes tot achter het oog reikt.

Lengte: 12 – 13,5 cm
Spanwijdte: 21 – 25,5 cm
Gewicht: 14 – 17 g

© De Slimste Vogelgids – Jan Rodts

 

© De Slimste Vogelgids – Jan Rodts

Zang putter 🎶
(of klik hier)

De putter is een beschermde vogelsoort

Dankzij het lobbywerk van Vogelbescherming Vlaanderen (toen het Belgisch Verbond voor de Bescherming van Vogels) kreeg de putter al in 1972 samen met 30 andere vogelsoorten in België bescherming tegen de vogelvangst.

Toch zorgde de weerstand van vogelvangers ervoor dat het vangen, het bezitten en het ruilen van een aantal kooivogels in 1973 opnieuw toegelaten was op nationaal niveau.
Het duurde tot 1981 tot de putter samen met alle in Europa in het wild voorkomende vogelsoorten opnieuw officieel beschermd werd door een K.B. in het Vlaamse gewest.

Bij ons geniet de putter een beschermd statuut via de bepalingen van het Soortenbesluit 2009 van de Vlaamse Overheid. In het kort komt dat hier op neer:

  • je mag een putter niet (opzettelijk) doden.
  • je mag hun nesten en eieren niet verstoren of vernielen.
  • je mag de vogels niet vangen, vervoeren of verhandelen.

En dat heeft resultaat. De putter doet het steeds beter in Vlaanderen.

Wat kan jij doen voor de putter?

Creëer zijn favoriete biotoop waar hij volop zijn lievelingseten vindt. Een ruigere, minder ‘opgeruimde’ leefomgeving doet hem kwetteren van plezier. Onze putter heeft een culinaire voorkeur voor distelzaden. Maar ook van kaardenbol, klit, zonnebloem, teunisbloem en paardenbloem pikt hij graag een zaadje mee.

Wil je als lokaal bestuur of als burger de putter een aangename biotoop bezorgen?

Volg deze tips

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte