De vogel van het jaar 2024 is ..

16 november 2023

Het is de huismus die zich in 2024 een jaar lang Vogel van het Jaar mag noemen! De huismus wist 27% van alle stemmers te overtuigen en gaf onder andere de gierzwaluw, de zwarte roodstaart, de spreeuw en huiszwaluw het nakijken.

De vogel van het jaar 2024 is ..

Op 1 januari 2024 lost de huismus dus de putter af als Vogel van het Jaar.

Onze winnaar kreeg 27% van de stemmen achter zijn naam. De spreeuw komt op de tweede plaats met 22% gevolgd door de zwarte roodstaart die 19% van de stemmen heeft gekregen, de huiszwaluw 16% en de gierzwaluw 15% .

8.402 mensen brachten hun stem uit. Dat zijn dubbel zoveel stemmers als vorig jaar. Daar zaten de ambassadeurs van de 5 kandidaat-vogels zeker voor iets tussen. Begijn le Bleu en Jeroen Denaeghel van vogelmagazine Fwiet (huismus), professor en vogelliefhebber Jogchum Vrielink (spreeuw), Barbara de Coninck en Sara De Broey van podcast De Vogelaars (gierzwaluw), Anna Schneider en Gina Coorevits van vogelwerkgroep De Duifkes (zwarte roodstaart) en tv-maker Dieter Coppens (huiszwaluw) verdedigden via hun kanalen hun vogel.

De huismus mag een jaar lang rekenen op de aandacht en acties van Vogelbescherming Vlaanderen om deze kwetsbare soort alle kansen te geven.

 

Hoe herken je de huismus?

Habitat: De huismus verkiest de buurt van (oudere) huizen, gebouwen of boerderijen, in een groene omgeving. Bij voorkeur een rommelige indeling waar struiken, bomen, groene en grijze open ruimte, waterpartijen en schuil- en nestmogelijkheden in elkaars buurt liggen.

Nestplaats: Huismussen zijn koloniebroeders. Een gezonde kolonie bestaat uit een 20-tal paartjes. Nesten worden gemaakt in gaten en kieren van gebouwen, onder dakpannen en in mussenloften. Ze zijn dus volledig afhankelijk van menselijke bebouwing. Huismussen gebruiken vaak meerdere jaren hetzelfde nest.

Voedsel: Het dieet van een huismus bestaat voornamelijk uit zaden, tafelrestjes en in mindere mate insecten. De jongen worden bijna uitsluitend gevoederd met insecten, waaronder heel veel bladluizen.

Broedperiode: april-september, 2 tot 3 maal per jaar 4 tot 6 eieren

 

Maak van jouw tuin een mussenparadijs!

Creëer mogelijke verblijfplaatsen voor huismussen

 • Vernietig of verstoor nooit het nest van een huismus.
 • Behoud gaten, kieren en sleuven tijdens renovaties.Een huismus heeft niet veel nodig en kan zich prima nestelen in kleine openingen.
 • Hang mussenloften op of metsel ze in de muur. Voorzie er meerdere bij elkaar omdat de huismus een koloniebroeder is.Zorg dat de vliegopening naar het noorden of oosten hangt, op een hoogte vanaf 3 meter.
 • Huismussen zijn niet schuw en zoeken vaak drukke plaatsen op waar regelmatig mensen passeren.

Voorzie beschutting

 • Voorzie beschutting in de vorm van (groenblijvende) hagen, bomen, struiken en klimplanten. Liefst op enkele meters van voedselbronnen, water en het nest.
 • Creëer een plek waar de mussen een zandbad kunnen nemen. Dit hebben ze nodig om zich schoon te maken van oud vet en parasieten.

Zorg voor voedsel en water

 • Zorg voor groenstroken met inheemse grassen en (on)kruiden die tot zaad mogen komen.
 • In de winter kun je bijvoeren met zaden en granen.
 • Voorzie een waterschaaltje of vijver(tje) met aflopende oever.

Hou het veilig voor de huismussen

 • Gebruik geen pesticiden.
 • Vermijd huis- en tuinwerken tijdens het broedseizoen.

En dan maar duimen dat de Vogel van het Jaar zich neervlijt in jouw tuin!

Geen geluk? Geen nood! Zelfs als de huismus geen acte de présence komt geven in jouw tuin, kan je nog terecht bij Vogelbescherming Vlaanderen, dat in 2024 een podium zal geven aan dit mooie prijsbeestje! Meer info

Download het stappenplan voor een musvriendelijke tuin

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte