Een wolf bedreigt jouw vee

Wolven leven in familieverband in een roedel. Als er een nieuwe zwervende wolf is of als wolvenwelpen vanaf september meer voedsel nodig hebben kan er een stijging zijn van wolvenaanvallen op onbeschermd vee. Een wolf zal ons mijden omdat hij zoals elk dier bang is van menselijke aanwezigheid.

Pas een van de preventieve maatregelen toe

Meer info vind je op de websites van het ANB, Vlaanderen en Wolffencing.

Blokkeer de toegang
Zorg ervoor dat de wolf niet onder, door of over de omheining kan. Plaats rasters of draden van op de grond tot minstens 120 cm hoogte. Span je omheining strak genoeg aan. Beveilig poortjes en andere zwakke schakels.

Gebruik stroom
Vermijd dat de wolf terugkomt. Zet een elektrische spanning van minstens 4500 volt op de draden. Gebruik je schrikdraad aan de buitenkant van de omheining, waar ook mensen de draden kunnen aanraken? Plaats dan waarschuwingsbordjes. Controleer je omheining regelmatig, inclusief het behoud van de elektrische spanning.

Zet je vee binnen
De wolf is vooral ’s nachts actief. Het ’s nachts ophokken van vee is een zekere en betrouwbare maatregel om predatie te voorkomen, mits er overdag geen wolven actief zijn. Deze optie is vooral geschikt is voor gescheperde kuddes, maar minder in grotere begraasde gebieden.

Gebruik herdershonden
Een andere preventieve maatregel om wolven bij vee (vooral schapen) weg te houden en de schade door predatie te beperken is de inzet van kuddewaakhonden. De inzet van kuddewaakhonden in combinatie met afrastering met stroomdraden biedt in principe de beste bescherming voor een schaapskudde. Deze speciale hondenrassen zijn opgegroeid tussen de schapen en beschouwen hen als soortgenoten. Roofdieren worden door deze honden consequent weggejaagd. Een combinatie van maatregelen biedt uiteraard de beste bescherming.

Wolfproof
Wat is het principe van een ‘wolfwerende’ omheining? Een wolf-bestendige afsluiting is een afsluiting waar een wolf niet door, niet onder en niet over kan. Wolven proberen namelijk altijd eerst onder de draad door te graven. Wanneer dit niet lukt, kijkt een wolf of hij erdoor kan. Als laatste probeert de wolf over de draad heen te springen. Dit is uitzonderlijk maar niet onmogelijk. De praktijk in Vlaanderen en in het buitenland toont aan dat een goed uitgevoerde en onderhouden wolfwerende omheining nagenoeg 100% effectief om wolven buiten te houden.

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte