Er liggen uitwerpselen op je stoep

Vogels en vleermuizen gebruiken onze huizen soms als nestplaats. Zwaluwen bouwen onder de dakrand een nest van modder, huismussen/gierzwaluwen kruipen onder onze dakpannen, vleermuizen kruipen in onze spouwopening om samen te slapen. Ze werpen hun uitwerpselen altijd uit hun nestplaats.

Pas een van de preventieve maatregelen toe

Hang een mestplankje op

  • Hang minstens 50cm onder het nest een plankje minstens 25cm breed loodrecht op tegen de muur met bijvoorbeeld twee winkelhaken.
  • Hou minstens 3 cm afstand tussen de muur en het mestplankje (anders kunnen de zwaluwen de mestplank zelf gebruiken als een extra hechtplaats om een nieuw nest tegen te maken)
  • Als je merkt dat er toch mest op de stoep belandt, kan je een bredere mestplank installeren.
  • Reinig na elk afgelopen broedseizoen de mestplank.

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte