Telweekend huismussen: eerste resultaten

28 maart 2024

Het huismussentelweekend zit erop. Een eerste analyse van de resultaten bevestigt de trend van de afgelopen 20 jaar.

Telweekend huismussen: eerste resultaten

Verlengde telactie voor meer betrouwbare resultaten

Van 23 tot 27 maart 2024 telden Vlaanderen en Brussel huismusmannetjes tijdens het lange huismussentelweekend van Vogelbescherming Vlaanderen.

Sam Liégeois, beleidsmedewerker Vogelbescherming Vlaanderen:

“Door de felle wind tijdens het weekend hielden de huismussen zich vaker verstopt. Dat merkten we niet alleen zelf, maar ook veel tellers gaven aan dat ze opmerkelijk minder huismussen zagen dan de dagen ervoor. In overleg met onderzoekster Jenny De Laet (UGent) verlengden we het huismussentelweekend daarom tot 5 dagen. Dat gaf ons een veel betrouwbaarder beeld van de werkelijke grootte van de huismussenkolonies.”

Eerste resultaten

2884 tellingen werden geregistreerd.

Op basis van een eerste analyse kunnen we besluiten dat:

  • 21% geen huismussen telt in de buurt
  • Het merendeel van de tellers (42%) slechts 1-5 huismusmannetjes telt
  • Amper 13% een voldoende grote kolonie (>10 huismusparen) telt om zelfstandig te kunnen overleven
  • Grote kolonies van >20 huismussenparen nog amper worden geteld (2%)

Telweekend bevestigt trend gedurende laatste 20 jaar

2007 – 2018: Vlaamse populatie daalde met 42%

De laatste jaren daalde de populatie huismussen sterk, onder andere door het verdwijnen van nestgelegenheid en foerageermogelijkheden. Tussen 2007 en 2018 ging de Vlaamse populatie met meer dan 42% achteruit. Sinds 2016 valt de vogel zelfs onder de categorie kwetsbaar op de Vlaamse Rode Lijst.

Huismussenkolonie moet uit minstens 10 paren bestaan

Niet alleen het aantal huismussen is sterk gedaald doorheen de jaren, ook de grootte van de huismussenkolonies daalt. Nochtans is die belangrijk voor het voortbestaan van de huismus. Veel essentiële handelingen – zoals balts, hygiëne en foerageren – zijn namelijk groepsgebeurtenissen. Kleinere kolonies betekent minder ogen waardoor ze meer risico lopen tijdens deze handelingen. Ook het belang van de sociale processen wordt onderschat: baltsende huismusmannetjes zijn succesvoller in een groep van tien of meer mannen dan wanneer ze alleen zijn of in een kleine groep. Hoe succesvoller de balts, hoe makkelijker ze een partner vinden en dus hoe meer kans op succesvolle voortplanting.

Een huismussenkolonie moet daarom uit minstens 10 huismussenkoppels bestaan om op zichzelf te overleven, zonder aanwas van buitenaf.

Huismussentelweekend maakt studie over koloniegrootte mogelijk

Het jaarlijkse huismussentelweekend van Vogelbescherming Vlaanderen in samenwerking met UGent – een belangrijk burgeronderzoek – maakt het mogelijk om de trends in populatiegroottes te bestuderen.

Sam Liégeois, beleidsmedewerker Vogelbescherming Vlaanderen:

“Door elk jaar te tellen, kunnen we de evolutie van de huismus op de voet volgen én maatregelen nemen. We weten al langer dat het slecht gaat met de huismus. De jaarlijkse tellingen bevestigen de trend. In dit jaar van de huismus willen we het brede publiek en de lokale besturen nog meer sensibiliseren om een faunavriendelijke buurt te creëren. Dat is een werk van lange termijn. Huismussen hebben immers tijd nodig om nieuwe nestplaatsen te ontdekken en struiken en hagen moeten groeien. Elke stap, hoe klein ook, kan op lange termijn wel het verschil maken voor de huismussen in je buurt. Het is dus nu tijd voor actie.”

 

Foto © Koen Croymans

 

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte