Huismussentelweekend

In Vlaanderen staat de huismus op de lijst met kwetsbare soorten. Daarom heeft deze vogel een beschermd statuut: je mag huismussen niet (opzettelijk) doden. Ook hun nesten en eieren mogen niet verstoord of vernield worden. En uiteraard mag je de diertjes niet vangen, vervoeren* of verhandelen.

Door de huismussen elk jaar te tellen brengt Vogelbescherming Vlaanderen de evolutie van de populatie in kaart. Alleen zo kunnen we effectief iets doen aan de achteruitgang van de soort. En wat goed is voor de huismussen, blijkt goed te zijn voor ons allemaal.

(* tenzij je een huismus in nood naar een Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren brengt)

 

Het gaat niet zo goed met de huismus

Eerst het goede nieuws: de huismus is nog altijd een talrijk aanwezige vogel. De huidige Vlaamse populatie wordt geschat op 100.000 tot 200.000 broedparen. Toch kunnen we er niet omheen dat de aantallen de laatste decennia sterk blijven dalen. Sinds 2007 is de populatie met 42% afgenomen. Dat begon al in de jaren ’80 van de vorige eeuw met een dieptepunt in de jaren ’90.

Ook in de rest van Europa heeft de huismus het steeds moeilijker. Wetenschappers menen dat de populatie sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw met 50% gedaald is: dat is een verlies van 247 miljoen huismussen. Hoe dat komt?

De kwaliteit van het leefgebied van de huismus blijft achteruitgaan. Door een grootschalige switch naar maïs zijn er minder graantjes mee te pikken in de landbouwgebieden. En in onze dorpen en steden worden de natuurlijke nest- en verblijfplaatsen van mussen schaarser: oude pannendaken worden vervangen door supergeïsoleerde daken en gevels. We laten amper nog onkruid staan in parken en tuinen én er zijn minder insecten. Bovendien hebben we er een sport van gemaakt om onze tuinen te verharden voor minder onderhoud.

Hoog tijd dus om daar iets aan te doen: ook jij kan de huismus helpen.

 

Steun ons wetenschappelijk onderzoek: tel de huismussen

Vogelbescherming Vlaanderen vzw, ABLLO vzw en UGent doen al sinds 2002 samen onderzoek naar huismussen. Het jaarlijkse huismussenweekend is essentieel om op grote schaal nieuwe data te verzamelen. Vandaag kampt de natuur globaal met tal van uitdagingen zoals de klimaatverandering. Zo’n zeldzaam langetermijnonderzoek met jaarlijkse tellingen is dus bijzonder relevant.

Wat onderzoeken we precies?

  • de evolutie van het aantal huismussen in Vlaanderen
  • de verandering in grootte van de huismussenkolonies
  • de verspreiding van de huismussen en de populatieverschillen tussen stedelijke en rurale gebieden
  • welke inrichting en woonomgeving huismussen al dan niet aantrekken
  • de aanwezigheid van andere soorten

Je merkt het, jouw telresultaten zijn goud waard. Zélfs als je op het huismussentelweekend geen enkele huismus ziet, weten we dat graag.

Help je ons bij ons onderzoek? Het volgende huismussentelweekend vindt eind maart 2024 plaats. Je hoort nog van ons.

 

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte