Illegale vogelvangst wordt streng aangepakt tijdens grote themazitting

4 juni 2024

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afd. Gent organiseerde vandaag een grote themazitting over illegale vogelvangst. 10 zaken werden behandeld, goed voor meer dan 8.800 illegaal vastgehouden vogels en bewijs van tienduizenden verhandelde beschermde vogels. Vogelbescherming Vlaanderen stelde zich burgerlijke partij.

Illegale vogelvangst wordt streng aangepakt tijdens grote themazitting

Enkele opmerkelijke feiten en cijfers over de rechtszaken

Aangeklaagde feiten

Onder meer:

  • illegale vogelvangst en -handel,
  • handel in diepgevroren spreeuwen voor consumptie,
  • bezit van ongeringde vogels,
  • illegaal uitzetten van fazanten

Cijfers

Bij controles van Natuurinspectie over de verschillende zaken heen werden aangetroffen:

  • 427 levende vogels: o.a. vinken, putters, kneus, barmsijzen, sijzen, spreeuwen, groenlingen, kruisbekken en ‘zwarte’ fazanten (gekweekte fazanten voor illegale uitzet)
  • 8.384 dode vogels (aangetroffen wanneer op heterdaad betrapt door Natuurinspectie of in het verleden verhandeld zoals blijkt uit de aangetroffen boekhouding)
  • minstens 344 vangtuigen en vallen
  • grote sommen cash geld: in 1 zaak werd € 103.035 cash aangetroffen. De man zou in 2022 10.000 spreeuwen, 400 watersnippen, 400 hazen en 20 reeën verhandeld hebben
  • in verschillende zaken ook gif, levende lokdieren en/of wapens

Hardnekkige overtreders

Vaak gaat het om hardnekkig gedrag van daders die het al generaties doen en geen schuldbewustzijn vertonen. In 1 zaak rond handel in diepgevroren spreeuwen bleek de beklaagde tussen 2001 en 2023 in totaal 65.399 spreeuwen gevangen te hebben en verhandeld.

Hoge boetes en straffen geëist

De strafmaten verschillen van zaak tot zaak. Er werden meermaals effectieve celstraffen van 6 maanden geëist en gevraagde boetes lopen op tot € 8.000.

Op 28 juni vindt de uitspraak in 6 zaken plaats.

 

Free Van Rompaey, juridisch medewerker Vogelbescherming Vlaanderen:

“Het Gentse parket geeft met deze themazitting een belangrijk signaal. Daadwerkelijke vervolging en strenge bestraffing, ook van de kleinere overtreders, is belangrijk. Enkel zo ontraden we andere illegale vogelvangers- en handelaars om dergelijke feiten te plegen. En kunnen we het brede publiek attent maken op het belang van soortenbescherming waar elke soort zijn eigen functie bekleedt in een complex systeem. Hopelijk volgen andere gerechtelijke arrondissementen dit voorbeeld.”

Illegale vogelvangst, een lucratieve business en diepgeworteld probleem

Vogelbescherming Vlaanderen stelde zich burgerlijke partij in deze zaken. Dat doen we al sinds onze oprichting en het blijft helaas nodig.

Free Van Rompaey, juridisch medewerker Vogelbescherming Vlaanderen:

“Illegale vogelvangst komt vaak voor in Vlaanderen. In een gesloten netwerk worden vogels illegaal uit het wild onttrokken en verhandeld. Het gaat dan om beschermde soorten die uiteraard niet in gevangenschap mogen gehouden worden. Het aantasten van de populaties in het wild heeft schadelijke gevolgen voor onze biodiversiteit.”

De opbrengsten van zo’n illegale handel kunnen al snel oplopen tot enkele honderdduizenden euro’s. Vaak worden de wilde dieren verkocht aan kwekers om eigen broedsels op te waarderen. Vogels die in gevangenschap worden gekweekt verliezen na een tijd namelijk hun felle kleuren en andere waardevolle broedeigenschappen. Het introduceren van een nieuwe, wilde bloedlijn kan dat tegengaan.

Er is ook regelmatig sprake van ringenfraude. In gevangenschap gehouden vogels krijgen een pootring. Zo kunnen we ze onderscheiden van de wilde populatie. Illegale vogelvangers omzeilen dat controlesysteem door pootringen te manipuleren en illegale ringen rond de pootjes van vogels te hangen.

Een ethische en ecologische ramp

Al meer dan 100 jaar beschermt Vogelbescherming Vlaanderen de rechten van vogels en gaat het de strijd aan tegen deze ernstige misdrijven. Om duidelijke ethische en ecologische redenen.

Free Van Rompaey:

“Een wilde vogel hoort thuis in de natuur, niet in een kooi. Het lokken, vangen en transporteren van wilde vogels gebeurt vaak in erbarmelijke omstandigheden die veel dierenleed veroorzaken. De vogelvangst heeft ook ecologische gevolgen. Veel vogelpopulaties hebben het vandaag zeer moeilijk in onze drukbevolkte regio. Door ze te onttrekken uit het wild worden hun voortplantings- en dus overlevingskansen ernstig bedreigd.”

De spreeuw, beschermde soort onder druk

De spreeuw vormt een treffend voorbeeld van onnodige druk die door deze illegale praktijken op de soort wordt gelegd. Verschillende studies tonen aan dat de spreeuwenstand achteruit gaat sinds eind jaren zeventig. Op Europees niveau is de populatie van de soort in de periode 1980-2011 met 52 % afgenomen. Ook in Vlaanderen wordt de evolutie van de stand van de spreeuw door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) als problematisch omschreven. In de periode 2007-2018 werd in Vlaanderen een afname van 36% berekend.

De populatie wordt dus nog eens extra onder druk gezet door hardleerse vogelvangers die het volgens eigen zeggen “niet kunnen laten”.

Vogelbescherming Vlaanderen trekt naar de rechtbank

Om het belang van wilde fauna in ons ecosysteem te verdedigen, trekt Vogelbescherming Vlaanderen systematisch naar de rechtbank.

Free Van Rompaey:

“Elke aantasting draagt bij tot de slechte toestand van deze soort. De ecologische schade die de illegale activiteiten van de beklaagden aanrichten, is dan ook relevant. Vogelbescherming Vlaanderen blijft dit aanklagen. Wij staan als mens niet boven de natuur, maar vormen er een onderdeel van. Om de duurzaamheid van ons ecosysteem te waarborgen, is elk wezen van belang. Elke vogel telt, meer dan ooit. Vogelbescherming Vlaanderen vertegenwoordigt daarom hun stem in de rechtbank.”

Door ons burgerlijke partij te stellen, dwingen we het gerechtelijk apparaat tot uniforme bestraffing en mogelijke gerechtelijke precedenten. Waar nodig eist Vogelbescherming Vlaanderen herstel voor de geleden natuurschade.

 

Burgerlijke partijstelling Vogelbescherming Vlaanderen in feiten en cijfers (2019 – 2024)

 

Steun ons

Burgerlijke partijstellingen kosten geld. Ook jouw financiële steun is dus belangrijk om dit onrecht te bestraffen. Het totaal budget voor de burgerlijke partijstelling in de 10 zaken die vandaag ingeleid werden, bedraagt € 26.000.

Kunnen we op jou rekenen? Doe vandaag nog een gift. Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Steun de beschermde vogels

 

Foto: © June Heene

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte