Jacht

Strenge handhaving van de Vlaamse jachtwetgeving

Vogelbescherming Vlaanderen pleit voor:

  • een strikte controle op het gebruik van verboden vangstmiddelen zoals gif tegen predatoren, vossenklemmen…
  • een verbod op de jacht bij nacht
  • een nultolerantie op het illegaal schieten van beschermde soorten, het illegaal uitzetten van jachtwild…

We stellen ons burgerlijke partij bij inbreuken op de Vlaamse jachtwetgeving en werken achter de schermen aan een doortastend beleid.

Recent nieuws

Schiet in actie

Vogelbescherming Vlaanderen werkt op verschillende fronten aan de afschaffing van de gewone jacht (de zogenaamde hobbyjacht). Zo gaven we in juni 2023 de sensibiliseringscampagne Schiet in actie een nieuwe boost. Maar liefst 75% van Vlaanderen is jachtgebied. Er mag bij ons niet alleen gejaagd worden in bossen, maar in theorie ook in dorpskernen, op sportvelden, openbare domeinen en bedrijventerreinen. Ook weilanden en privétuinen zijn vaak opgenomen in een jachtplan, zelfs als de eigenaar daar nooit toestemming voor gaf. De campagne Schiet in Actie roept burgers en lokale besturen op om hun eigendom te laten uitkleuren als jachtgebied.

Ja, ik schiet in actie

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte