Natuur is een zaak van ons allemaal

19 februari 2024

Na de hevige boerenprotesten en de politieke beslissingen die in het verlengde daarvan genomen werden, in het nadeel van natuur en milieu, reageert nu ook het brede middenveld. Met een open brief benadrukt WWF, samen met meer dan 50 organisaties waaronder Vogelbescherming Vlaanderen, dat natuur niet het probleem is, maar een belangrijk deel van de oplossing. Nu maatregelen voor natuurherstel terugdraaien, is een verduiveld slecht idee. Het maakt een doeltreffende aanpak van de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan onmogelijk.

Natuur is een zaak van ons allemaal

De integrale open brief van WWF

‘Dit gaat ons allemaal aan. Wij vragen een oplossingsgerichte dialoog.’

Als er iets duidelijk is geworden na twee weken boerenprotest, is het dat ons voedselsysteem voor een gigantische uitdaging staat. Ons voedselsysteem is zo belangrijk voor álle burgers dat de systeemfouten die nu haarscherp blootgelegd worden, brede maatschappelijke discussie verdienen.

Wij willen een oplossingsgerichte dialoog. We moeten én willen samen met alle actoren tot een duurzame uitkomst komen. Het huidige landbouwmodel botst zowel socio-economisch als ecologisch op zijn grenzen en dat gaat ons allemaal aan.

Alleen integrale en doordachte beslissingen kunnen de boeren helpen. Door het natuurbeleid af te zwakken, wordt een doeltreffende aanpak van de immense uitdagingen waar we als maatschappij voor staan, onmogelijk gemaakt.

Kan anders

Zonder vruchtbare bodems groeien er nergens gewassen. Zonder natuur, geen voedselproductie. Driekwart van alle gewassen is afhankelijk van bestuivers. Een robuuste natuur maakt de landbouw minder kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden. Meer natuur betekent meer koolstofopslag. Onze natuur verder laten verloederen, zal dramatische gevolgen hebben voor de landbouwsector en dus voor ons voedselsysteem. En dat terwijl veel boeren nu al in een penibele socio-economische situatie zitten.

Tegelijk bewijzen heel wat (agro-ecologische en biologische) landbouwers vandaag al dat het anders kan. Door landbouw en natuur te verweven, garanderen we de broodnodige klimaatbuffers en biodiversiteit die onze teelten beschermen en versterken.

630.000 doden

Boeren zijn trouwens niet de enige economische actoren die baat hebben bij gezonde natuur. Meer dan 50% van de wereldeconomie hangt ervan af, berekende het World Economic Forum. Bedrijven hebben natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten nódig. Die worden zwaar bedreigd door de voortdurende achteruitgang van de biodiversiteit en door de klimaatverandering.

De totale kosten van de klimaatverandering worden, voor de Belgische economie, geraamd op 9,5 miljard euro per jaar. Nu maatregelen voor natuurherstel terugdraaien, is een verduiveld slecht idee. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laat weten dat slechte milieukwaliteit bijdraagt aan een op de acht sterfgevallen. Dat zijn jaarlijks 630.000 doden in de EU, omgerekend 11.700 doden in België.

Waterbommen en welzijn

Elke hectare natuur extra betekent acht zorgbehoevende personen minder. De gezondheidsvoordelen van natuur zijn zowel preventief als curatief, met effecten op ons fysiek en mentaal welbevinden. Denk ook aan de grote waarde van recreatie en beleving in natuurlijke landschappen. Met zoveel langdurig zieken en een vergrijzende bevolking is het een gemiste kans om de positieve invloed van natuur niet mee te nemen in politieke beslissingen.

Natuur is onze beste bondgenoot tegen klimaatverandering. Waterbommen zoals die in Wallonië in 2021, en zware overstromingen zoals die in West-Vlaanderen in 2023, zullen vaker voorkomen. De vraag is niet of maar wanneer. De enige manier om ons daartegen te beschermen, is door ruimte te voorzien voor natuur.

Investeren in natuur creëert win-winsituaties. Elke euro rendeert ook meerdere malen: extra belangrijk in tijden van besparingen.

Deze brede coalitie van nu al meer dan 50 organisaties wil natuur een stem geven in het overleg. We moeten naar een duurzaam landbouwmodel, met een leefbaar inkomen en bestaanszekerheid, binnen de grenzen van milieu, natuur en klimaat, zodat we er als maatschappij in zijn geheel wel bij varen.

Ondertekend door:

11 maart-beweging
11.11.11
Aardewerk
Beweging.net
BioForum
Bond Beter Leefmilieu
BOS+
Broederlijk Delen
Canopea
Climate Express
CM Gezondheidsfonds
Commensalist
De Landgenoten
Dryade
Eatmosphere
Faire Gemeente
Fairtrade Belgium
Food Forest Institute
Fundamentele grondrechtenbeweging Postversa vzw
Greenpeace
Grootouders voor het Klimaat
Herbronnen.Resources
JNM
Join For Water
KAYA Belgian Coalition of Ecopreneurs
Klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje FV
Klimaatcoalitie
Klimaatzaak
Landwijzer
Les Amis de la Terre – Belgique
Limburgs Landschap
Limburgse Milieukoepel
Linked Farm
Natuur.Koepel
Natuurpunt
Oikos vzw
Onafhankelijke Ziekenfondsen
Oost West Centrum
Pasar
Pomona vzw
Reset.Vlaanderen
Rikolto
Solidagro
The Shift
Trage Wegen
Transitie Vlaanderen vzw
Velt
Vlaamse Jeugdraad
Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning
Voedsel Anders
Voedselteams
Vogelbescherming Vlaanderen
Waterland
Werkgroep natuurlijk imkeren
Wervel
West-Vlaamse Milieufederatie
World Council for Public Diplomacy and Community Dialogue I-vzw
WWF

 

Foto: © Kobe Van Looveren – Kollebloem

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte