Ook ondersoorten genieten bescherming van het Soortenbesluit

22 december 2023

De rechtbank heeft een man veroordeeld voor het bezit van enkele vogels die ondersoorten vormen (een fijnere classificatie) op beschermde wilde soorten. Want ook al staan deze vogels niet vermeld in bijlage-I van het Soortenbesluit, ze genieten wel dezelfde bescherming.

Ook ondersoorten genieten bescherming van het Soortenbesluit

Het is 22 november 2021 wanneer een klein gezelschap zich verzamelt rond een wagen op de parking van een benzinestation in Rijkevorsel. De eigenaar van de wagen, een 46-jarige man, opent de koffer met daarin acht ongeringde grijskopputters en twee – eveneens ongeringde – roodvoorhoofdkanaries. Hij wil ze verkopen en vraagt € 850 voor de vogels. Het enige waar de man niet had op gerekend is dat de geïnteresseerde kopers Natuurinspecteurs waren. Zij hadden eerder zijn internetadvertentie gezien waarin grijskopputters te koop werden aangeboden. Na een eerder probleem met de ‘levering’ (wat erop wijst dat de man de vogels van een derde kocht) werd alsnog een afspreekplaats voorgesteld. Uit onderzoek blijkt dat de beklaagde de grijskopputters ook aan een andere persoon had aangeboden voor verkoop, maar deze weigerde omwille van de slechte toestand waarin de dieren zich bevonden.

Grijskopputters, ondersoort van de beschermde putter

Grijskopputters (Carduelis carduelis subulata) zijn een ondersoort van de afzwaaiende Vogel van het Jaar, de putter. Roodvoorhoofdkanaries behoren dan weer tot de familie van de Europese kanarie. Hoewel grijskopputters noch roodvoorhoofdkanaries (Serinus pusilus) vermeld staan in bijlage-I van het Soortenbesluit genieten zij bescherming van dit besluit. Het toepassingsgebied van het Soortenbesluit is namelijk gebaseerd op het (taxonomisch) soortniveau. Ook soorten met een fijnere classificatie, de zogenaamde ‘ondersoorten’ vallen onder de bescherming van het Soortenbesluit.

Door handel te drijven in deze beschermde vogels laat de beklaagde overduidelijk zijn eigen belangen en wensen primeren op de natuurbescherming en het dierenwelzijn in de ruime zin. Het is een laakbaar handelen, louter uit winstbejag. Het Soortenbesluit heeft tot doel kwetsbare diersoorten te beschermen en de biodiversiteit op lange termijn te garanderen. Net om die reden worden wilde beschermde dieren uit de individuele eigendom gehouden en uit het handelscircuit.

€ 8.000 boete

De Antwerpse rechter veroordeelt de man tot een geldboete van € 8.000 en de verbeurdverklaring van diens telefoontoestel. Vogelbescherming Vlaanderen krijgt een schadevergoeding en rechtsplegingsvergoeding toegekend.

De beklaagde kan tegen dit vonnis hoger beroep instellen.

 

(Foto: De beschermde putter (Carduelis carduelis) en niet de ondersoort grijskop putter waarover deze rechtszaak gaat. ©Gamtos dukra / Shutterstock)

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte