Missie en visie

| Vogelbescherming Vlaanderen richt blik op de toekomst |

De Vogelbescherming in België bestaat sinds 1922. Het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels (KBVBV) is zelfs de oudste nationale natuurbeschermingsvereniging. De vereniging kent doorheen de jaren tal van successen en weet een indrukwekkend palmares op te bouwen: van acties op het terrein, klachten bij parketten, burgerlijke partijstellingen en tussenkomsten tot bij de Raad van State en de Europese Commissie. Vogelbescherming Vlaanderen sensibiliseert al decennia honderdduizenden burgers en ondersteunt actief de opvangcentra voor vogels en wilde dieren (VOC).

Dat blijven we doen, maar vandaag richten we onze blik nóg meer op de toekomst. Een toekomst met nieuwe uitdagingen. Denk aan klimaatverandering, natuurherstel, of het waardig samenleven van mens en dier in (groot)steden. Daarvoor moeten we in het algemeen belang van mens, dier en planeet op korte termijn met strategische langetermijnoplossingen komen.

Onze missie: ervoor zorgen dat mensen en dieren in harmonie kunnen samenleven

Dat is het ultieme doel van Vogelbescherming Vlaanderen. Deze missie waarmaken is essentieel voor de biodiversiteit en voor ons ecosysteem, voor de gezondheid van dieren én mensen en voor de toekomst van de volgende generaties. We kunnen als mens niet langer egoïstisch de leiding nemen zonder rekening te houden met andere soorten. We moeten beseffen dat elke soort zijn rol én plaats heeft in het geheel en dat harmonie essentieel is.

Daarvoor blijven we sensibiliseren en vernieuwende acties opzetten waarmee we impact creëren. Zo zorgen we voor de bescherming van populaties en een kwalitatieve toename van soorten en biodiversiteit. Van zodra er door de tussenkomst van de mens zaken gebeuren die een negatieve impact hebben op onze fauna, blijven we verdedigen, op de barricades springen en tot orde roepen, desnoods via juridische weg.

 

"Soortbescherming is de intensive care van het natuurbehoud."

- Hans Van Dyck, bioloog

 

Alle kansen voor inheemse wilde dieren en vogels

Sinds 20 jaar zien we opnieuw inheemse wilde dieren zoals wolven, wilde katten, lynxen, herten, vossen, marters, egels, bevers en dassen op ons grondgebied. We willen hen in Vlaanderen en in Brussel alle kansen bieden.

Onze aandacht blijft ook uitgaan naar onze in het wild levende vogels. Vogels geven als geen andere diergroep de toestand van de natuur en het milieu weer. Gaat het slecht met een vogelsoort? Dan is dat een signaal dat er iets schort aan hun leefomgeving. Zo vormen verdroging of versnippering van leefgebieden nieuwe uitdagingen die we met Vogelbescherming Vlaanderen als koploper willen aanpakken.

Onze visie: ‘One Welfare’ voor mens, dier en planeet

Vogelbescherming Vlaanderen is een organisatie op het snijvlak van dierenwelzijn en natuur. We bouwen samen met onze strategische partners, leden, beleidmakers en burgers aan het grotere biodiversiteitsverhaal. Het centraal thema? De gezondheid en het welzijn van mens, dier en planeet = One Welfare.

One Welfare is een multidisciplinaire samenwerking die de relatie tussen het welzijn van mensen en dieren in interactie met hun omgeving wil verbeteren.

Vogelbescherming Vlaanderen zorgt voor bewustmaking én we gaan actief aan de slag voor natuurbehoud, herstel van leefgebieden, soortenbescherming, dierwaardigheid en fundamentele juridische rechten voor fauna en natuur.

Word lid en steun ons

Vanaf € 20 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte