Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

In ons bestuur zetelen 7 mensen. Onbezoldigd en voor een periode van 3 jaar zijn zij ons strategisch en organisatorisch orakel dat we een paar keer per jaar mogen raadplegen. Samen kijken we kritisch naar onze werking, naar de toekomst en naar de concrete invulling van onze missie.

Voorzitter
Danny Jacobs

Bestuursleden
Peter Aerts
Kris Baetens
Dirk Beersmans
Eva Bernet Kempers
Frederik Thoelen
Katleen Van Ruyskensvelde

Directie, dagelijks bestuur en bijzondere gevolmachtigden

In principe vertegenwoordigt het bestuursorgaan de vzw. In de praktijk kan een bestuursorgaan beslissen dat de vzw in bepaalde gevallen mag worden vertegenwoordigd door bepaalde personen. Zo heeft het bestuursorgaan operationele bevoegdheden toegekend aan de algemeen directeur.

Algemeen directeur Agnes Wené en bestuurder Peter Aerts zijn benoemd als dagelijks bestuurders van de vzw. Zij treden ook op als bijzondere gevolmachtigden van de vzw.

De delegaties van bevoegdheden zijn opgenomen in een delegatiematrix en vastgelegd in het intern reglement van Vogelbescherming Vlaanderen vzw.

Statuten

Onze statuten kan je consulteren via deze link.

Algemene vergadering

De algemene vergadering is het hoogste gezag van Vogelbescherming Vlaanderen vzw. Twee keer per jaar komt de algemene vergadering samen om o.a. de jaarplanning, begroting, het financiële verslag en de toetreding van nieuwe leden te bespreken.

Expertengroep

Enkele keren per jaar raadplegen we ook onze expertengroep rond inhoudelijke kwesties.

Eva Bernet Kempers
Wouter Faveyts
Dries Verhaeghe
Elien Verniers

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte