Campagnes

We zijn een actiegerichte organisatie. Onze projecten en campagnes zorgen niet alleen voor inspiratie en bewustmaking, maar ook voor concrete oplossingen of verandering. Alles wat we organiseren, doen we met onze missie op de voorgrond: de natuur beschermen en herstellen zodat mens en dier in harmonie kunnen samenleven. Jij doet toch ook mee?

"Onze natuur is het waard om voor te vechten."

- Pim Niesten, natuurfilmer, regisseur en bioloog

Vogel van het Jaar

extra aandacht voor kwetsbare soorten

Elk jaar organiseren we de verkiezing van de vogel van het jaar. De vogel die de meeste stemmen krijgt, zetten we een jaar lang in de kijker. Sinds 16 november kennen we de winnaar van 2024. De huismus volgt de putter op als vogel van het jaar.

Over de Vogel van het Jaar

 

Faunavriendelijk bouwen

voor iedereen die bij nieuwbouw, renovatie, isolatie en tuinwerken rekening wil houden met wilde dieren

Bij het ontwerpen van onze gebouwen en hun omgeving houden we te weinig rekening met wilde soorten. Vergeleken met bijvoorbeeld Nederland en het Verenigd Koninkrijk staat faunavriendelijk bouwen in Vlaanderen nog in de kinderschoenen. Vogelbescherming Vlaanderen gaat een voortrekkersrol spelen om hierin verandering te brengen. We sensibiliseren mensen om de natuur zoveel mogelijk te integreren in nieuwbouw en renovatieprojecten zodat wilde soorten kunnen floreren in de omgeving van de mens en de biodiversiteit ondersteund wordt.

Concreet kijken we naar soorten die graag in of nabij gebouwen leven. Vogels zoals de gierzwaluw, de huismus of de roodstaart, zoogdieren zoals vleermuizen, amfibieën zoals padden, kikkers en salamanders en insecten zoals bijen of vlinders.

Lees alles over faunavriendelijk bouwen

Vermust: de huismus

voor iedereen die geeft om de huismus en de leefbaarheid van zijn/haar buurt

De huismus heeft het moeilijk. Onze tellingen van de voorbije 20 jaar bevestigen het: de populatie van dit honkvaste zangvogeltje daalt in Vlaanderen, net als in de rest van Europa. Hoe zit het vandaag? Zet de neerwaartse tendens zich verder? Of zien en horen we opnieuw meer huismussen in Vlaanderen? En hoe kan je zelf actie ondernemen om de huismus te helpen? We werkten een stappenplan uit.

Noteer ook alvast het Mussentelweekend 2024 in je agenda. Op 23 en 24 maart tellen we weer samen de mussen in de buurt van je thuis.

Red de huismus

Schiet in actie

voor correcte en transparante jachtplannen

In Vlaanderen zijn heel wat privéterreinen en tuinen ingekleurd als jachtgebied. Vaak zonder toestemming of medeweten van de eigenaar. Watblieft? Toch wel. En dat is onaanvaardbaar. Benieuwd hoe het zit met jouw tuin, bos of weiland? Is jouw eigendom ingekleurd als jachtgebied? Schiet dan in actie en laat je terrein schrappen (alt. uitkleuren). Hoe dat moet, lees je via de link hieronder.

Ja, ik schiet in actie

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte