Samen in actie voor de putter

De putter of de distelvink is een graag geziene en opvallende verschijning in parken, tuinen, verruigde stukken natuur en bermen. Het goede nieuws? De putter doet het steeds beter in Vlaanderen. En jij kan samen met Vogelbescherming Vlaanderen actie ondernemen zodat onze Vogel van het Jaar het bij ons nóg meer naar zijn zin krijgt. Doe je mee?

Zaai zijn lievelingskostje in je tuin

Het dieet van de putter bestaat vooral uit zaden van planten die in het najaar afsterven en zaad vormen. Zijn spitse snavel is de ideale tool om dat zaad uit de uitgebloeide bloemhoofdjes te peuteren.

Je helpt de putter dus enorm door de juiste inheemse planten te zaaien in je tuin. En daar doe je niet alleen de putter plezier mee. In de lente en de zomer genieten de bijen, vlinders en andere insecten van de nectar. In de herfst en de winter zorgen de zaden voor een
take-awayfestijn voor de putter en andere tuinvogels.

Welke soorten kan je planten? Via onze partner Cruydt-Hoeck kan je deze plantensoorten bestellen:

Vogelbescherming Vlaanderen ontwikkelde in samenwerking met Cruydt-Hoeck een speciaal putterzaadmengsel van 23 plantensoorten, waarvan er 20 tweejarig zijn. Het eerste jaar groeien ze, vanaf het tweede jaar bloeien ze en vormen ze putterzaad. Laat de planten dus minimaal 2 groeiseizoenen staan voordat je de uitgebloeide planten maait.

Zaai je mee?

Je kan het puttermengsel ‘Putterpret’ binnenkort bestellen in zakjes van 25 g bij cruydthoeck.nl. Je vindt er ook de afzonderlijke soorten uit de lijst hierboven én we delen alvast deze uitgebreide zaaihandleiding (klik hier) waarmee je straks meteen mee aan de slag kan.

Wanneer zaaien?
In september en oktober is ideaal. Maar het kan ook in februari, maart en april. Tip: zaai niet tijdens een heel droge periode, als het vriest of wanneer de ondergrond extreem nat is.

Hoe de bodem voorbereiden?
Een naakte bodem is het perfecte zaaibed: haal dus eerst de bestaande begroeiing weg. Verdeel het perceel in 4 of 6 gelijke vlakken.

Hoe zaaien?
Zaai breedwerpig met de hand. Oppervlakkig inzaaien is prima. Inharken is meestal niet nodig, een regenbui volstaat. Tip: meng je de zaden met een vulmiddel zoals bv. wit zand? Dan zie je goed waar je gezaaid hebt.

 

Doe minder, help meer: laat een perceel of een stuk tuin verruigen

Door menselijke activiteiten zoals verkeer, industrie en landbouw komt er teveel stikstof in het milieu terecht. Daardoor kennen de brandnetels en bramen een explosieve groei ten nadele van andere plantensoorten. Het gevolg? De putter en andere wilde vogels en zoogdieren vinden te weinig voedsel.

Wat kunnen wij voor de putter en zijn vrienden doen?

Minder maaien
De putter vertoeft graag in iets ruigere of ‘verwilderde’ biotopen met grasland dat niet meer gemaaid wordt. Zonder menselijk ingrijpen blijft een biotoop doorgroeien: eenjarige plantensoorten staan hun plaats af aan een natuurlijke vegetatie met bloemrijke kruidensoorten die groeien, bloeien en dan zaad vormen.

In de overstaande plantendelen vinden heel wat ongewervelden, tuinvogels en kleine zoogdieren voedsel en een schuilplaats. Stel dus het maaien, snoeien en opruimen in je tuin uit tot het volgend voorjaar. Zo krijgen de planten de tijd om zaden te vormen voor de putter en andere tuinvogels.

Minder sporadisch beheer
Steden en gemeenten kunnen ervoor kiezen om hun sporadisch beheer achterwege te laten. Kleinere percelen of percelen die tijdelijk geen functie hebben zijn ideaal om natuurlijk te laten verruigen.

 

Zo laat je als lokaal bestuur percelen en bermen succesvol verruigen

Stem je beheer af op de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem en op de noden van de putter.

Laat het terrein 2 à 3 jaar verruigen en maai dan gefaseerd.

Verruigde bermen?
Bij Agentschap voor Natuur en Bos kan je een afwijking aanvragen voor het Bermbesluit binnen een nieuw of bestaand bermbeheerplan.

 

Word lid en steun ons

Vanaf € 20 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte