Gierzwaluw

Gierzwaluw – Apus apus

Een van de meest opvallende vogels in oude stadscentra wanneer ze laag en luid roepend in groep door de straten en over pleinen gieren.

De gierzwaluw nestelt vooral in spleten en holten van hoge, oude gebouwen die fungeren als kunstmatige rotswanden. Door onder meer isolatie van woningen en veranderde bouwmethode bij nieuwbouw en renovaties staat het aantal geschikte nestgelegenheden echter sterk onder druk.

Deze langeafstandstrekkers vertoeven bijna altijd in het luchtruim, alleen bij het broeden maken ze een uitzondering. De gierzwaluw is in staat om al vliegend te eten en te drinken, te paren en nestmateriaal te verzamelen. Niet alleen brengt hij de hele dag op zijn vleugels door, ’s avonds stijgt hij tot zo’n 1.500 meter om er op veilige hoogte de nacht door te brengen.

Het leven van gierzwaluwen verloopt volgens een relatief strak schema. Zo rond 20 à 25 april komt de eerste golf broedvogels in onze contreien aan. De 9 maanden ervoor hebben ze ononderbroken – mannetje en vrouwtje apart – vliegend boven Afrika doorgebracht. Vliegende insecten, zoals muggen, (zweef-)vliegen en dag- en nachtvlindertjes staan op het menu.

© Gallinago / Shutterstock

Stem nu

Stem voor de gierzwaluw

 

Benieuwd naar de andere kandidaten?

Lees meer over de 5 kandidaten

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte