Spreeuw

Spreeuw – Sturnus vulgaris

Geweldige geluidsimitator die na het broedseizoen (zeer) grote groepen vormt en wervelende luchtshows geeft.

De spreeuw wordt wel eens verward met een merel, maar lijkt daar helemaal niet op, ook al is hij ongeveer even groot en heeft hij een donker verenkleed en een gele snavel. De opvallende levendigheid van zijn bewegingen, zijn gedrag op de grond en zijn specifieke reacties onderscheiden hem zonder aarzelen van de merel.

Tijdens het broedseizoen is het ‘ieder voor zich’, maar daarbuiten is de spreeuw zeer sociaal en verkiest hij de nabijheid van honderden soortgenoten waarmee hij rondzwerft op zoek naar voedsel. De soort helpt landbouwers door het eten van allerlei insecten zoals emelten in graslanden. Ook bessen en fruit staan op het menu. De spreeuw broedt in zeer uiteenlopende landschappen, met een voorkeur voor parklandschappen met veel nestholten, maar ook natuurlijke nestplekken (boomholten) of artificiële plekken (gebouwen, nestkasten) doen dienst. Zolang er maar weilanden of graslanden als foerageergebied in de buurt zijn. De spreeuw broedt solitair of in losse kolonies. Hoewel nog steeds wijdverspreid doet hij het steeds minder goed in Vlaanderen en bij uitbreiding in Noord- en West-Europa. De oorzaak zou vooral liggen bij de intensivering van de landbouw (verdroging) en het verdwijnen van geschikte nestplaatsen in stedelijk gebied.

© Hugo Willocx

Stem nu

Stem voor de spreeuw

 

Benieuwd naar de andere kandidaten?

Lees meer over de 5 kandidaten

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte