Zwarte roodstaart

Zwarte roodstaart – Phoenicurus ochuros

Bergvogel van oorsprong, maar tegenwoordig vooral in de bebouwde omgeving te vinden waar hij het ‘schoorsteenvegertje’ van onze daken vormt. Leeft het grootste deel van het jaar solitair of in paren en zingt vanop een hoge zangpost.

Dit vogeltje heeft in dorpskernen en steden met appartementsgebouwen, torens en tuinen een prima alternatief gevonden voor zijn natuurlijke, stenige leefgebied. De zwarte roodstaart houdt van warme, droge en lichte biotopen zoals daken en industrieterreinen en nestelt in spleten en holten van oude gebouwen. Hij is een zomergast, arriveert in maart en vertrekt uiterlijk in oktober om te overwinteren rond het Middellandse Zeegebied. Omwille van de roetzwarte veerkleur van de mannetjes tijdens het broedseizoen wordt hij ook wel ‘schoorsteenvegertje’ genoemd. De rode staart spreekt voor zich.

Spinnen, insecten, rupsen en langpootmuggen staan op het menu. Vliegende insecten plukken ze acrobatisch uit de lucht. In de herfst eten ze ook zaden en bessen. Het mannetje zingt het liefst vanop een hoge zangpost, bovenop een dak bijvoorbeeld. Die zang is makkelijk te herkennen: het is een luide, steeds herhaalde strofe die bestaat uit 3 delen met op het einde een typisch gekras, zoals inpakpapier dat wordt verfrommeld of een kortsluiting die zich voordoet. Ondanks zijn brede verspreiding in Vlaanderen neemt de zwarte roodstaart de laatste jaren licht af in aantal.

© Hugo Willocx

Stem nu

Stem voor de zwarte roodstaart

 

Benieuwd naar de andere kandidaten?

Lees meer over de 5 kandidaten

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte