Vogelbescherming Vlaanderen geeft mee een stem aan de opgejaagde wolven in Europa

24 januari 2024

In december 2023 ondertekende Vogelbescherming Vlaanderen samen met 350 andere natuur- en dierenbeschermingsorganisaties de open brief die onze Zwitserse collega’s opstelden om te protesteren tegen de jacht op de wolf in Zwitserland.

Vogelbescherming Vlaanderen geeft mee een stem aan de opgejaagde wolven in Europa

Door een wetswijziging is de jacht op de wolf in Zwitserland heropend. De wijziging van de Zwitserse nationale wetgeving ondermijnt hiermee de bescherming van wolven en biedt kantons een wettelijk kader om hele roedels preventief uit te roeien tot een vastgesteld quotum, ongeacht of de wolven al dan niet ernstige schade aan vee hebben toegebracht of mensen hebben bedreigd.

Ontoelaatbaar. De geplande jacht zou het aantal Zwitserse wolven immers met 70% verminderen. Op 5 januari waren er al 32 wolven gedood.

Een gevaarlijk precedent dat ook ons aanbelangt.

De wolf – een strikt beschermde diersoort

De jacht op wolf is in strijd met de Conventie van Bern. Die conventie heeft tot doel ‘de wilde flora en fauna en hun natuurlijke habitats in stand te houden, in het bijzonder die soorten en habitats waarvoor de samenwerking tussen verschillende staten vereist is’. Daarbij wordt bijzondere nadruk gelegd op ‘bedreigde en kwetsbare soorten’, waaronder de wolf die is opgenomen in Bijlage II als een ‘strikt beschermde diersoort’. Daardoor is regulatie van de wolvenpopulatie enkel mogelijk om ‘ernstige schade’ aan vee te voorkomen, op voorwaarde dat er ‘geen andere bevredigende oplossing’ bestaat (wat meestal wel mogelijk is zoals het Wolf Fencing Team aantoont, zie verder) en dat de maatregelen ‘niet schadelijk zijn voor het voortbestaan van de betrokken populatie’.

Een dergelijke inbreuk van Zwitserland op de Conventie van Bern kan gevolgen hebben voor de rest van Europa.

Zo gaan er ook in de EU stemmen op om de beschermingsstatus van de wolf volgens de conventie van Bern en de Habitatrichtlijn af te zwakken. Het is nu alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat de beschermingsstatus behouden blijft, zowel via de Habitatrichtlijn (die niet geldt in Zwitserland) als de conventie van Bern (die de basis vormt van de Habitatrichtlijn).

Wolven zijn immers onontbeerlijk voor ons ecosysteem. Onze collega’s van WWF vertellen waarom onze bossen wolven nodig hebben.

Waarom onze bossen wolven nodig hebben.

Duurzame samenlevingsvormen voor de wolf

Het overleven van de wolf als top predator en belangrijke diersoort draagt dus bij aan een rijker dieren- en plantenleven. Maar de aanwezigheid van de wolf brengt ook uitdagingen mee voor o.a. het vee. Daarom is het belangrijk om in te zetten op preventieve maatregelen om mogelijke bedreigingen voor andere soorten in te perken. Maatregelen zoals elektrische afrasteringen en waakhonden om schapen te beschermen zijn effectief en zouden op grotere schaal moeten worden toegepast.

In België zet het Wolf Fencing Team zich in om het soms moeilijke samenleven met wolven op te lossen zonder dat er wolven gedood moeten worden. De aanpak van het Wolf Fencing Team werkt zoals blijkt uit de cijfers van 2023. Het aantal landbouwdieren dat door wolven gedood werd in Vlaanderen is spectaculair gedaald ten opzichte van 2022: – 48%. Zo liet het Wolf Fencing Team optekenen bij de collega’s van Natuurpunt. Ook op VRT Nieuws lees je er meer over.

Kortom, er zijn betere manieren om samen te leven met deze belangrijke diersoort dan willekeurig, grootschalig wolven afmaken.

België moet haar EU-voorzitterschap aangrijpen om de wolf te redden

België neemt momenteel het voorzitterschap waar van de Raad van de Europese Unie. Bioloog Dirk Draulans pleitte ervoor om deze positie te benutten om de wolf Europees te redden. Vogelbescherming Vlaanderen treedt deze oproep bij. Wij zijn alvast blij dat de besprekingen hierover zullen plaatsvinden binnen de Europese milieuraad. Dat zorgt er hopelijk voor dat de ecologische en wetenschappelijke argumenten zwaarder zullen doorwegen dan de emotionele.

Lees meer:
Pleidooi van Dirk Draulans in Knack

 

Volg dit nieuws

Wil je op de hoogte blijven van onze acties rond de wolf? Schrijf je in op de nieuwsbrief.
Wil je Vogelbescherming Vlaanderen meer slagkracht geven voor dit soort acties?

Word lid of doe een gift

 

Foto: © Holly Kuchera / Shutterstock

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte