Vogelgrieppandemie bij zeevogels en pluimvee

17 februari 2024

Het RSBP, de Britse Vogelbescherming, publiceerde recent het HPAI Seabird Survey Report. Dit zorgwekkende rapport belicht de impact van de vogelgriep op Britse zeevogels. De vogelgriep bestaat al lang en kent, net zoals de nauwverwante griep, veel varianten. Afgelopen twee jaar sloeg het H5N1-virus hard toe en veroorzaakte een ware pandemie die over heel de wereld voelbaar was. Het virus treft voornamelijk zeevogels en pluimvee, maar ook andere vogels en zoogdieren worden getroffen.

Vogelgrieppandemie bij zeevogels en pluimvee

Britse studie toont daling van verschillende populaties

Om een beter beeld te krijgen van de impact op Britse zeevogels werd er in Engeland in 2023 een studie gestart. Deze studie wees uit dat de afgelopen twee jaar de populatie grote jagers (een soort roofmeeuw) met 75% is afgenomen. Ook de populatie Jan van Genten nam met 25% af, het aantal broedende vogels daalde zelfs met 54%. Verder spreekt de studie van 7 andere soorten die omwille van de vogelgriep zijn afgenomen. Aangezien deze soorten voor 2022 nog een stijging kenden in aantal kunnen onderzoekers de daling vrij zeker toewijzen aan vogelgriep.

Het rapport richtte zich enkel op zeevogels, maar mogelijks maakte ook populaties van andere vogels en zelfs zoogdieren dalingen mee.

Ook vogels in Vlaanderen zwaar getroffen

Hoewel de Jan van Gent en grote jager geen broedvogels zijn in Vlaanderen (wel regelmatige gasten), hield de vogelgriep ook in België lelijk huis de afgelopen twee jaar. Onder andere de kokmeeuw en grote stern werden zwaar getroffen. Cijfers zijn nog niet bekend, maar een sterke daling wordt verwacht. In het binnenland werden soorten zoals de slechtvalk zwaar getroffen.

Wat kan jij doen?

Ook jij kan helpen om het virus niet verder te verspreiden door onderstaande tips te volgen:

  • Een dode vogel of zoogdier gevonden? Raak nooit zomaar een dood dier aan, maar bel de (gratis) influenzalijn op 0800/99777. Daar zal men je wegwijs maken in wat er met het kadaver moet gebeuren. De kadavers worden dan indien aangewezen verder onderzocht op ziekteverwekkers.
  • Een gewond dier gevonden? Raak het dier niet aan. Verzeker je ervan dat het dier gewond/ziek is en niet gewoon aan het rusten is. Ben je zeker dat je een gewond dier gevonden hebt? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde wildopvangcentrum.
  • Drenk en voed je kippen onder afscherming. Door het contact tussen je kippen en wilde vogels te vermijden, verklein je de kans dat je kippen ziektes oplopen.

Ook Vogelbescherming Vlaanderen helpt mee

Vogelbescherming Vlaanderen zet de komende jaren sterk in op het inperken van de vogelgriep. Onze wildopvangcentra spelen namelijk een belangrijke rol in het opsporen van zoönosen enhet verzamelen van kadavers die mogelijk met vogelgriep werden besmet.

Daarnaast zullen we ook met partners verschillende projecten opzetten. Binnenkort meer nieuws daarover.

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte