Vogelvanger houdt 30 beschermde inheemse vogels illegaal gevangen

18 maart 2024

De beklaagde, een 67-jarige man uit Geel, werd op heterdaad betrapt en veroordeeld tot een geldboete van € 6.000 (waarvan € 4.000 met uitstel) wegens illegale vogelvangst met behulp van levende lokdieren en allerhande illegale vangtuigen. In totaal hield de man dertig beschermde inheemse vogels op een onwettige wijze in gevangenschap, waaronder de goudvink, kruisbek, sijs en distelvink. Bij de verboden vangmiddelen werden onder andere 17 mistnetten, 12 lokkooien, 11 slagnetten en 3 veerklemmen aangetroffen.

Vogelvanger houdt 30 beschermde inheemse vogels illegaal gevangen

In het voorjaar van 2022 gingen inspecteurs van de Natuurinspectiedienst een kijkje nemen op een maïsveld dat achter de woning van de man gelegen is. Een deel van het veld was er duidelijk ingericht als illegale vangplaats om in het wild levende vogels te vangen. Er stonden vier mistnetten vangklaar opgesteld, lokkooien met twaalf levende ongeringde vogels stonden strategisch gepositioneerd en tussen de netten in was een voederplaats gecreëerd. De beklaagde, die ook aanwezig was op het veld, had bovendien ook een roofvogelval en een kastval geïnstalleerd om de natuurlijke predatoren van de kleine zangvogels te slim af te kunnen zijn. Tijdens de huiszoeking werden diverse illegale vangmiddelen aangetroffen en probeerde de man in allerijl nog met een kartonnen doos met mistnetten en stropmateriaal naar buiten te glippen.

Het aantal ongeringde vogels, het illegaal vangstmateriaal en de betrapping op heterdaad wijzen op een vogelvangst van grote omvang. Toch beweerde de man geen vogels te verkopen, maar naar eigen zeggen enkel te kopen en ruilen.

Voor de rechtbank is het echter duidelijk. Iemand die beschermde vogels vangt en houdt laat zijn eigen belangen en wensen primeren op het maatschappelijke belang van de biodiversiteit én het dierenwelzijn. Anders dan de man zelf voorhoudt, is hij geen occasionele ‘kleine vogelvanger’. Hij pleegde op substantiële en opzettelijke wijze strafbare feiten en gaf bovendien geen blijk van enig inzicht met betrekking tot de ernst van de feiten.

Foto: Goudvink © Vilda

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte