Weer een aangereden wolf: jonge welp sterft

25 september 2023

Gisteren werd weer een wolf aangereden in Limburg. Het slachtoffer deze keer is een van de zeven wolvenwelpen van 2023, via het gebit kon worden vastgesteld dat het mannetje amper 5 maanden oud was. Het jonge dier werd aangereden op de N715 te Helchteren, op een plaats waar helaas veel wilde dieren om het leven komen.

Weer een aangereden wolf: jonge welp sterft

Op zondag 24/9/2023 rukte het Natuurhulpcentrum Oudsbergen uit voor een aangereden wolf in Helchteren. Het dier lag op de middenberm van de gewestweg N715, ter hoogte van de Reitstraat. Aan de hand van het jonge melkgebit kon worden afgeleid dat het hier gaat om een van de jonge dieren (zeven in totaal) die dit jaar in de wolvenroedel van Noëlla en wijlen August zijn geboren.

Deze aanrijding maakt dat het totaal aangereden wolven dit jaar op 4 komt te staan nadat twee wolven in februari en August eind juli al stierven door het verkeer.

De plaats waar deze jonge wolf gisteren werd aangereden is geen onbekende plek voor het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Het is een plaats waar de drukke N715 van noord naar zuid dwars door de Mangelbeekvallei loopt. Deze vallei vormt een natuurlijke verbinding met het militair domein van Helchteren-Meeuwen in het oosten en het militair domein van Leopoldsburg in het westen. De vallei is dan ook een veelgebruikte natuurlijke ‘snelweg’ voor allerlei diersoorten. Grotere zoogdierensoorten zoals everzwijn, vos, ree, … en dus ook wolf die verre verplaatsingen doorheen hun territorium moeten maken zijn dan vaak het onbedoelde slachtoffer van ons dicht Vlaams wegennet.

Natuurpunt berichtte in 2021 dat op onze Vlaamse wegen gemiddeld om de 6 seconden een wild dier werd aangereden. Tussen 2017 tot 2020 werden er 37.319 wilde dieren van in totaal 399 verschillende soorten dood teruggevonden langs onze wegen. De trieste top 3 van meest gemelde verkeersslachtoffers bestaat uit egel (4707), gewone pad (2953) en houtduif (1988). De Vlaamse overheid erkent dit probleem door in te spelen op ontsnippering van onze grote gebieden zodat wilde dieren zich veilig heen en weer kunnen verplaatsen.

In september 2020 is het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) – deel I (Wegen) goedgekeurd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Departement Omgeving (DOMG) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) levert wetenschappelijke ondersteuning.

Het VAPEO geeft in de periode 2019-2024 uitvoering aan15 prioritaire knelpunten, of het werkt aan de verdere onderbouwing van complexe projecten. Het gaat niet om een strikte lijst van projecten, maar om een rollend programma. Alle gekende knelpunten langs gewest- en snelwegen worden opgenomen in een ontsnipperingsdatabank en krijgen een score aan de hand van ecologische criteria en haalbaarheidscriteria. Een project dat hoog scoort, kan alsnog opgenomen worden in de lijst met uit te voeren knelpunten om door middel van een ecovallei, ecoduct, ecotunnel, … een veilige passage voor wilde dieren te creëren. Voor ons part kan de N715 ter hoogte van de Mangelbeekvallei er zeker bij.

Afgelopen week vermelde minister Demir ook de schutkring, waardoor ook niet-professionele paarden- en rundveehouders (verder) gebruik kunnen maken van subsidies voor wolfwerende maatregelen vanuit het ANB. Preventie is de beste en breedstwerkende manier om vee/gezelschapsdieren te beschermen. De huidige schutkring is geldig tot en met 29 februari 2024. Meer info lees je na op de website van het ANB.

 

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte